Categorie archieven: Tureluur dagbesteding

Dit project betreft een sociaal dagbestedingsproject van stichting Ipse waar op dit moment wordt gezocht naar een geschikte locatie voor dagbesteding aan het begin van de stompwijkse weg danwel in Wilsveen

Stand van zaken project De Tureluur

Stichting De Tureluur stelt zich ten doel om een dagbesteding te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt. Dit door realisatie van kleinschalige horeca. Met de realisatie van het plan ontstaan er 20 arbeidsplaatsen.

In juli 2021 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden waarbij het voorlopig ontwerp (VO) aan omwonenden van de locatie Stompwijkseweg/Kostverlorenweg is gepresenteerd. Vanwege een aantal bezwaren en vragen heeft deze bijeenkomst geleid tot een concept locatiestudie. In deze concept locatiestudie zijn ambtelijke voor- en nadelen van twee mogelijke locaties voor het initiatief van de stichting Tureluur onderzocht. Het college heeft (mei 2022) ingestemd met de concept locatiestudie en het voorstel om deze voor te leggen aan de omwonenden van beide locaties.
Het betreft de locaties:
– Stompwijkseweg/Kostverlorenweg
– Wilsveen (de recreatieve parkeerplaats naast de Begraafplaats)

Tijdens een bewonersbijeenkomst (juli 2022) zijn inhoudelijke reacties op deze concept locatiestudie opgehaald. De bewonersbijeenkomst had tot doel om toelichting te geven op het initiatief en om feedback/aanvullingen op de concept locatiestudie op te halen. Naast het gesprek tijdens de bijeenkomst, zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie te geven tot 15 september 2022 via de gemeentelijke webpagina www.lv.nl/detureluur. Aanvullend is de Adviesraad Stompwijk in de gelegenheid gesteld om haar advies uit te brengen. Deze concept locatiestudie heeft als uitkomst dat locatie Wilsveen definitief is komen te vervallen.

De Stichting beraadt zich momenteel op de gewenste locatie. De gemeente begeleidt de stichting in het bepalen van de voorkeurslocatie. Naar verwachting zal in de maand april 2023 tot de locatiekeuze worden gekomen