Categorie archieven: Glasvezel buitengebied

De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met een aannemer om het buitengebied van de gemeente Leidschendam Voorburg te voorzien van glasvezel. Men is voornemens hier in 2023 mee te starten.

Glasvezelproject: Vragen aan ODF

Gemeente Leidschendam en Open Dutch Fiber (ODF) zijn overeengekomen dat in navolging van de bebouwde kom ook een glasvezelnetwerk in de kern Stompwijk en het volledige buitengebied zal worden aangelegd. ODF is een open glasvezelnetwerkbeheerder. Zij bouwt en beheert het netwerk van de wijkcentrale tot in de woning.

De adviesraad heeft vragen gesteld aan ODF in verband met de aanleg van glasvezel in de kern Stompwijk en het buitengebied. Bijgaand treft u de vragen en antwoorden aan.

Voor vragen of advies kunt u de adviesraad mailen via het mailadres adviesraad@stompwijk.nl

Stand van zaken project Glasvezel

Gemeente Leidschendam en Open Dutch Fiber (ODF) zijn overeengekomen dat in navolging van de bebouwde kom ook een glasvezelnetwerk in de kern Stompwijk en het volledige buitengebied zal worden aangelegd (er is niet gesproken over een minimale aantal afnemers van deze dienst).

ODF is een open glasvezelnetwerkbeheerder. Zij bouwt en beheert het netwerk van de wijkcentrale tot in de woning. Over dit netwerk kunnen providers (vooralsnog alleen T-Mobile, maar dat worden er in de toekomst meer) hun diensten aanbieden, zoals internet, vaste telefonie en televisie. Een provider is ook verantwoordelijk voor de levering van de router die op het glasvezelnetwerk wordt aangesloten. ODF deed tot nu toe geen buitengebied, maar heeft hier voor Leidschendam een uitzondering gemaakt.

De wijkcentrale komt in het centrum van Stompwijk (tegenover de Pinsterbloem) en wordt vanaf daar verdeeld naar alle aansluitingen in de kern en ook naar het buitengebied.

De planning voor het plaatsen van de wijkcentrale is in April 2023. De detailplanning voor de overige werkzaamheden worden op de site van ODF gepubliceerd als ze bekend zijn per gebied.

Het hoofdnet wordt in ieder geval aangelegd (en is dus op de erfgrens beschikbaar) maar de werkelijke “huisaansluiting” hangt af of de bewoner op de aanbieding van ODF in gaat. Hierbij is het niet verplicht ook een abonnement bij een provider te nemen. Men kan dus ook alleen kiezen voor een aansluiting in huis. Er is een afweging gemaakt per woning of de aansluiting vanaf de erfgrens “moeilijk” (a 1995,-) dan wel “gemakkelijk” (a 450,-) tot aan de meterkast (andere locatie is in principe mogelijk in overleg) aangelegd kan worden. (De kosten van deze ODF per adres aanbieding zijn dus NIET voor het hoofdnet! De kosten van het hoofdnet zijn volledig voor rekening van ODF.

In principe wordt er bij de huisaansluitingen zoveel mogelijk “geboord”, waardoor de schade aan tuinen en erven zoveel mogelijk wordt voorkomen. (Dit soort werkzaamheden zijn erg kostbaar maar volgens ODF wordt daarvan maar een gedeelte doorberekend aan de bewoners).

Als je zelf een mantelbuis aangelegd heb en er dus vanaf de erfgrens geen werkzaamheden voor ODF zijn, dan moet je contact opnemen via het mailadres info@opendutchfiber.nl.

De aannemer neemt dan contact met je op om de persoonlijke situatie te bespreken.

Mocht het tracé aan de kant van de woningen moeten worden georganiseerd, dan heeft ODF toestemming van alle eigenaren van de grond nodig (ook van diegene die misschien geen interesse in een aansluiting hebben). Daar wordt waar nodig nog door ODF contact met de bewoners over opgenomen.

Als je dus zelf een mantelbuis aanlegt moet je dus wel rekening houden dat de hoofdkabel vanonder de weg aan kan komen dan wel door de tuinen zal worden aangelegd. Een mantelbuis van 25 mm inwendig is voldoende en er mogen tot aan de meterkast geen scherpe bochten in zitten.

Er zal een opzichter van de gemeente aangewezen worden die zal toezien dat na het opleveren van het werk (graafwerkzaamheden en straatwerk) er binnen acceptabele grenzen opgeleverd wordt. Deze opzichter kan ook aangesproken worden als dit niet het geval is en daar waar nodig het laten herstellen .

Als je in deze periode van de aanleg niet ingaat op de aanbieding van ODF kun je op een later tijdstip wel worden aangesloten (voorbereidingen tot de erfgrens worden altijd al gemaakt) maar de kosten die dan berekend zullen worden wordt op dat moment bepaald afhankelijk van de situatie en de dan geldende kosten.