Enquete herstructurering DR van Noortstraat

Het gereed maken van de Veenpoldersweg laat nog even op zich wachten, maar met de voorbereidingen  van de herstructurering van de Doctor van Noortstraat wordt nu wel begonnen.  Door Witteveen & Bos zijn i.o.v. de gemeente publieke en private wensen opgehaald, wat heeft geleid tot een aantal varianten van de verkeersstructuur rondom de Doctor van Noortstraat.

De gemeente heeft de adviesraad om advies gevraagd en wij nodigen u uit om samen met ons tot een advies te komen.  Daarom verzoeken wij u nadrukkelijk om even voor bijgaande enquête  de tijd te nemen en deze in te vullen.   Het is een beslissing voor jaren. Belangrijk voor Stompwijk, en dus voor u! Zorg wel dat u voor 3 oktober gerageerd hebt.

Klik hier om met de enquete te beginnen

Dorp van het dorstige hert