Categoriearchief: Dorpsketting

Ongezien

Ongezien

Bericht van de acteurs

Nog 2 weken, leuk, we hebben er zin in. 

Stompwijk we komen  vanuit de planeet van NixNutland met een tegen de wind fietser  en hongerige wolf.

Mocht je meer willen weten, dan hierbij alvast wat meer tipjes van de sluier:

· 7 oktober gaan we naar de planeet Nixnutland

· Sterre kan niet alleen heel snel praten, ze kan ook heel snel denken

· Asha vertelt over de moeilijkste beslissing uit haar leven.

· Martien wacht nog steeds op Madelaine

· Elvira komt van de Filipijnen en weet wat de favoriete zin is van de Nederlanders

· Buurvrouw Gerda zit de hele dag thuis

· Sam ontmoet zijn grote liefde

· Rob heeft een lied gemaakt over tegenwind

· Yvonne fietst tegen de wind om erkenning voor haar man te krijgen

· Utku mag het bos niet in, zelfs niet met een rood kapje.

Laat deze voorstelling niet Ongezien en kom genieten in het Stompwijkse theater in het Dorpspunt.

Petra

Opbrengst collecte Prinses Beatrix Spierfonds

Hallo dorpsgenoten,

De opbrengst van de collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds bedroeg maar liefst €1362,44. Dit fantastische bedrag is te danken aan een vaste groep collectanten! Ik wil dan ook Anja R, Anja S, Sonja, Jeannet, Laura, Aad, Annita, Marion, Carla, Yvonne en Evelien hartelijk danken voor hun inzet! Ik hoop volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.

Iedereen hartelijk dank voor een gift contant of via de QR code!

Groetjes en tot volgend jaar.

Namens het Prinses Beatrix Spierfonds,

Hélène vd Bosch (coördinator in Stompwijk)

Burendag Pinksterbloem

Afgelopen zaterdag was het Burendag en wat hadden we veel plannen en deze zijn allemaal verregend. De speeltuin was op de zonnige vrijdag ervoor goed onder handen genomen en schoongemaakt en geveegd.

Niettemin was er een klein groepjes mensen uit de buurt koffie komen drinken. Gelukkig had Pdro flinke tenten opgezet en Alfons zorgde voor een heerlijk achtergrondmuziekje. Potten met verf ingekocht maar niet aan verven toegekomen, te vochtig en uiteindelijk ook te koud.

Wethouder Astrid van Eekelen kwam nog een kopje koffie doen met de nieuwe gebiedsregisseur Ugur Yazir en collega van Penchi. De koffie was heerlijk, de gebakken appeltaarten eveneens.

Door Aad van Boheemen werd zelfs een nieuwe voorraad appelen gebracht, die staan bij de voordeur, Dotterbloem 1.  U mag ze meenemen om lekker appelmoes van te maken.  En nu we het toch over appels hebben, er is sinds kort een heuse appelboom geplant, omdat de speeltuin in de volksmond zo nog steeds genoemd wordt naar het eerste speeltoestel dat er 30 jaar geleden stond. Onze dank gaat hiervoor uit naar de Driesprong en de gemeente. Er is zelf een heus naambordje op de bank geplaatst. Nu is het écht bij de Appelboom.

Wat te doen met de verf die gemengd is en niet teruggebracht kan worden. Nou daar weet Elly wel een oplossing voor. Er worden diverse workshops bij haar thuis voor het atelier gegeven, op mooie zonnige en droge dagen en dan kan er per clubje de containers alsnog opgevrolijkt worden. Hierover later meer.

Onze dank gaat natuurlijk uit naar het Oranjefonds, Vlietwensen en Fonds 1818, want alleen dankzij hen kon dit worden mogelijk gemaakt.  Wordt vervolgd.

Petra

Open dag Corbulotunnel

Al een aantal jaren wordt er gewerkt aan de Rijnlandroute. Van Katwijk naar een aansluiting op de A4 bij Zoeterwoude. Het moet een verbetering worden in het wegenstelsel in onze omgeving.

Velen van ons hebben er wel eens mee te maken gehad als bijvoorbeeld het fietstunneltje onder de A4 was afsloten.

Er wordt ook een verdiepte autotunnel aangelegd van tweeëneenhalve km lengte.

Zaterdag 24 september was er gelegenheid om de tunnel door te wandelen. Je kon opgeven in welk tijdpad je wilde komen, tussen 10.00 en 16.00 uur, en daar werd druk gebruik van gemaakt.

Er waren zo’n 3500 bezoekers. Er liepen veel medewerkers rond waar je vragen aan kon stellen.

Voor herhaling vatbaar!

Agnes van Boheemen- Vollebregt

Buurtfeest Oostvlietweg

Een heel gezellig buurtfeest gehouden op de Oostvlietweg afgelopen zaterdag 24 september op Burendag.

Eindelijk weer eens gezellig bij elkaar komen en kennis maken met nieuwe buren.

Dat was de opzet van het buurtfeest. En met een grote opkomst bleek dat hier behoefte aan was.

Op deze middag/avond heeft Alwin v. Ruijven een presentatie gehouden over energie en de energie transitie en wat wij er als bewoners eventueel mee kunnen in de toekomst.

Kortom een geslaagde burendag!

Tini Lansbergen

Geslaagde en gezellige barbecue in buurtschap Wilsveen

Het was, mede door de corona perikelen, alweer wat jaren geleden dat er een buurtfeest in het Wilsveen is gehouden.

Met de herontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder van agrarisch naar waterberging en recreatie is er veel veranderd in het Wilsveen. Veel oude boerderijen hebben plaats gemaakt voor nieuwe woningen, de oude houten woning van voorheen de fam. Verbeek heeft ook een nieuwe eigenaar en zal binnenkort, als laatste, vervangen worden door een nieuwe woning.

Dit betekent dat er ook veel nieuwe bewoners in het Wilsveen zijn gekomen, vaak ook bewoners die geen agrarische achtergrond hebben. Het risico is dan dat er een “stadse” situatie ontstaat zo van “ik ken mijn eigen buurman niet”.

Zaterdagavond was er door het organisatiecomité, bestaande uit oude en nieuwe bewoners, een buurt-barbecue georganiseerd in de schuur van “huize Mooijman”. De belangstelling was overweldigend, vrijwel alle bewoners, oud en jong, (110 pers) waren aanwezig. Even op afstand kijkend was het opvallend dat veel contacten, vooral tussen “oud en nieuw” werden gelegd en dus veel informatie werd uitgewisseld over wat achter de “gezichten” zit/zat.

Alleen daarom was het al zeer geslaagd en nuttig, kwam bij dat de nieuwe bewoners Ben en Erica  Heinen, beiden werkzaam  bij Van der Valk Versmarkt in Voorschoten, samen met het organisatiecomité zorgden voor een wel heel bijzondere en overweldigende barbecue.

Het werd nog lang druk en gezellig. Het organisatiecomité, bestaande uit Mart en Barbara, Dirk-Jan en Danielle, Roel en Willemijn en Marco en Emma konden dan ook aan de eind van de avond terugkijken op een zeer geslaagde en nuttige barbecue /buurtfeest.

Ab

Kavels gevraagd voor Zoeterwoudse veiling

Over ongeveer een maand (29 okt.) wordt in Zoeterwoude weer een veiling gehouden en na twee coronajaren nu gelukkig weer live! Naar we hopen zal het Muziekcentrum aan de Schenkelweg dan weer vollopen voor een bijzondere ‘Veling met een Missie’.

De Stichting Amigos in Stompwijk staat al heel lang in het rijtje goede doelen van deze veiling. In de loop der jaren ontving het project in Bolivia, ooit opgezet door Linda de Jong die er nog steeds volop bij is betrokken, enkele tienduizenden euro’s (!) vanuit Zoeterwoude. Meerdere projecten in dit arme en geïsoleerde land lopen nog steeds door. Het geld wordt goed besteed en vanuit Amigos wordt regelmatig verantwoording afgelegd over waar het geld naar toe is gegaan.

De veiling is Zoeterwoude kán overigens alleen maar worden gehouden als er voldoende kavels oftewel veilingartikelen worden aangeboden. En daar is deze oproep, gericht aan zowel particulieren als bedrijven, voor bedoeld. Dus heeft u nog iets waardevols liggen, waarvan u zeker weet dat het de moeite waard is om te veilen, bel dan even met Adrie Kerkvliet (06 5135 9767) of met Arie Rozenboom (06 3630 3145).

Ongetwijfeld zijn er bedrijven die ook iets aan te bieden hebben, variërend van een product dat ze maken tot een dienst de ze verlenen. Het zou mooi zijn als u een artikel of kavel beschikbaar wilt stellen. Gebruik hiertoe aan van bovenstaande telefoonnummers, dan wordt de rest vanzelf geregeld.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Jack Luiten, Zoeterwoude