Categorie archieven: Bouwplan Westeinderpolder

Op dit moment wordt er een stukje van de westeinde polder bebouwd. Er zijn echter onlangs ook bouwplannen gepresenteerd om op langere termijn de gehele Westeinderpolder tussen de veenpoldersweg en de Dr v noortstraat gefaseerd te bebouwen.

Stand van zaken Bouwplan Westeinderweg

Het betreft een particulier initiatief van de grondeigenaar voor de bouw van 34 woningen. Deze worden ontwikkeld door WDevelop. Het plan bestaat uit een tweetal woongebouwen (appartementen deels in de sociale sector) plus grondgebonden woningen. Tussen de twee stroken bebouwing is een plein ontworpen. In december 2022 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. De woningen zijn inmiddels verkocht. De huurwoningen worden overgedragen aan Vidomes.