Banketletteractie Stompwijk92

Banketletteraktie Stompwijk ‘92

Tot aan 28 november heeft u nog gelegenheid deel te nemen aan onze actie. Er zijn enkele bedrijven die hun formulier al hebben ingeleverd maar wij verwachten toch nog wel enige trouwe klanten.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als U ook dit jaar weer mee doet en verzoeken u daarom uw formulier met het verlangde aantal letters in te leveren bij ondergetekende. De letters worden dan bij u bezorgd op de door u gewenste dag.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Hans Vreeswijk

Dr. van Noortstraat 202

2266 HC Stompwijk

javreeswijk@ziggo.nl