Stichting Oud Stompwijk

De laatste Stompwiic van het lustrumjaar is in december bij de leden door de bus gedaan met prachtige extra pagina’s gevuld met oude foto’s van gebouwen zoals boerderijen, huizen en het oude Dorpshuis dat in de 1980 afgebrand is. Nu het jubileumjaar afgesloten is, gaan wij uiteraard op dezelfde voet verder om toch steeds verrassende plaatjes en verhalen aan jullie door te geven. Het nieuwe jaar brengt weer nieuwe schatten en we hopen dat als jullie zo’n schat vinden dat jullie dit aan de redactie door willen geven, zodat wij het kunnen gebruiken. Afgelopen week was er bijvoorbeeld een herinneringsprogramma op de televisie van de laatste Elfstedentocht in 1997. Dit is inmiddels alweer 25 jaar geleden en ongeveer de laatste winter waarin het ook echt kon. Ik weet dat er een aantal Stompwijkers aan deze tocht hebben deel genomen. Zijn er nog mooie foto’s van of is er iemand die er een mooi verhaal over kan vertellen wat ze tijdens de tocht meegemaakt hebben? Wij zijn echt een dorp met een rijke schaatstraditie en het is voor veel mensen niet meer voor te stellen dat er zulke strenge winters waren dat alles zich over het bevroren water bewoog, tot auto’s aan toe. De IJsclub had het er altijd maar druk mee om alles in goede banen te leiden en de cafés zaten vol, vanaf het ijs over de loper de straat oversteken zodat de schaatsen aan konden blijven, het zogenaamde klunen, en dan lekker een warme chocomel of een Jägermeister. Wij denken dat het er dit jaar niet meer van komt, maar zeker weten doen we het niet natuurlijk. Wij wensen jullie in ieder geval een prachtig jaar toe met hopelijk wat meer vrijheid om elkaar te ontmoeten. Vorig jaar zijn wij gestart met het uitgeven van een nieuwsbrief via de mail, dit staat apart van het lidmaatschap en wil je hem ontvangen  geef je mailadres dan door aan oudstompwijk@gmail.com of kijk op de website www.oudstompwijk.nl .  

Ria Luiten

De foto’s komen uit de collectie van Ria Loomans- van der Salm. De eerste is terug te vinden op de beeldbank onder nummer 1623, het zijn de deelnemers aan de Elfstedentocht van 1986  die door het bestuur van de IIsclub in de bloemetjes gezet worden in de Bles. De tweede, te vinden onder nummer 1584, zie je de drukte op de Dr. van Noortstraat en het bord dat je als automobilist op moet passen voor kluners.