Categoriearchief: stompwijk92

Met spoed gezocht!!

Stompwijk ’92 zoekt één of meer personen die 2 x per week de kleedkamers inclusief sanitaire ruimtes willen schoonmaken. We denken dat het 6 uur per week werk is. In principe vier uur nat reinigen op maandag en twee uur naloop-schoonmaak op vrijdag. Gewenste afwijkende tijden in overleg. Voor deze werkzaamheden geldt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, een vergoeding, van maximaal € 14.00/uur (netto).

Heb je belangstelling?

Meld jezelf bij Peter Bol via complexbeheer@stompwijk92.nl of via 0651718265

Oud Papier Stompwijk ‘92

Na het topjaar 2020 met 120.000 kilo zijn we al weer hard op weg naar het einde van 2021. Met een gemiddelde opbrengst van 9100 kilo per maand in het eerste halve jaar koersen we voor 2021 af op een opbrengst van afgerond 110.000 kilo. Laten we met z’n allen ons best doen om dat aantal zeker te halen. We herhalen het verzoek om vooral karton zo klein mogelijk te maken voordat je het in de container gooit.

Vanaf heden hebben we ook een nieuwe beheerder voor het oud papier. Na ruim 20 jaar trouwe dienst geeft Theo Duyvestijn dit stokje over aan Jos van Santen. Jos heeft er zin in en ook al plannen om de kilo’s wat aan te laten komen.

Vragen over oud papier? Bel of app Jos via 06-46927190


Theo, ontzettend bedankt voor jouw inzet!

De samenwerking in het oud papier met INIZO (begeleid wonen) staat om verschillende redenen even op een laag pitje. We gaan kijken of en hoe we hier weer vervolg aan kunnen geven.

Reminder Sponsorkliks

Weten jullie het nog? Via sponsorkliks steun je Stompwijk ‘92 door het plaatsen van bestellingen bij webshops via sponsorkliks. En de koopmaanden komen er weer aan!!!

Gebruik de button op onze website!

Sportvereniging Stompwijk 92 is een vereniging

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan.
Zo simpel is het.
Dat geldt dus ook voor ons.
Voor alles wat we bedenken, uitvoeren en ondernemen
zijn we afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers.

Naast het draaien van bardiensten, scheidsrechteren en

schoonmaken, zijn er nog veel meer andere taken te verrichten.

Om deze redenen zijn wij op dit moment bezig met een grote

wervingsactie en bellen we alle leden af die nog geen taak hebben.

Ben of ken jij iemand die ons een handje wil komen helpen?
Neem dan alvast contact op met onze vrijwilligerscommissie via

vrijwilligers@stompwijk92.nl

Wij informeren u graag over de openstaande vacatures.

Badminton Stompwijk ‘92

Het sportseizoen is weer begonnen!

Ben je op de woensdagochtend vrij en heb je nog wat corona-kilo’s over, wil je al een tijdje je conditie verbeteren, of zoek je gewoon een nieuwe hobby?

Denk er dan eens over om badminton te gaan spelen.

Dat kan bij Stompwijk ‘92, elke woensdagochtend van 9.30 – 11.00 uur.

De huidige groep bestaat uit zo’n 18 dames en heren, in leeftijd variërend van

midden dertig tot zo’n 80 jaar. Het niveau van de spelers varieert van beginner tot gevorderd recreatief, dus iedereen kan meedoen.

We spelen dubbelspel met na elke 20 minuten een spelerswissel en na afloop drinken we gezellig samen koffie in de kantine.

Je kunt 2x gratis meespelen om te zien of je het leuk vindt, er zijn extra rackets aanwezig. De contributie bedraagt € 98,- per jaar.

Stap over de drempel en kom gewoon een keer tussen half 10 en 10 naar de sporthal!

www.stompwijk92.nl/210/badminton/

Astrid van der Meer

Brandstichting

Afgelopen dagen 2x brandstichting bij de papiercontainers op het parkeerterrein. Gelukkig hebben we het 2x op tijd uit weten te krijgen. De laatste keer heb ik het zelf uit staan trappen.

Beste mensen, willen jullie ook een beetje alert zijn? Mocht iemand de daders kunnen betrappen, meldt het mij.

Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Namens Stompwijk ‘92, Michel Guijt

Vacatures complexbeheer Stompwijk ‘92

We zoeken nog verschillende vrijwilligers voor de commissie complexbeheer. Deze commissie draagt zorg voor het beheer van alles wat op het sportcomplex eigendom van Stompwijk ’92 is.

Daarnaast hebben we ook wat (schoonmaak)taken binnen de gemeentelijke eigendommen.

Wie wil deze commissie komen versterken, als commissie-lid en/of als vrijwilliger in de uitvoering?

Schoonmaker kleedkamers (met spoed)

Maandagochtend nat schoonmaken buitenkleedkamers en scheidsrechterskamer en prullenbakken legen. Dinsdagochtend nat schoonmaken binnenkleedkamers en scheidsrechterskamer en prullenbakken legen. Vrijdagochtend alle kleedkamers en scheidsrechterskamers nalopen en waar nodig schoonmaken.

Een vergoeding is mogelijk.

Vanwege hygiëne is er weinig flexibiliteit in uitvoeringsmomenten.

IT-beheerder
Beheer van internet, computers, tv’s, kassa, pinautomaten en geluidinstallatie. Up to date houden van deze voorzieningen en adviseren over eventuele reparatie of vervanging.

Contactpersoon oud papier

Contact met oudpapier-bedrijf over ophalen van volle en terugplaatsen lege containers. Administreren van opgehaalde volle containers en controleren met maandopgave van oudpapier-bedrijf.

Regelmatig communiceren in nieuwsbrief en Dorpsketting over behaalde resultaten en oproepen plaatsen om papier bij onze containers in te leveren.

Controle op illegale stort in en rondom de containers en eventueel melden bij gemeente.

Commissielid technisch gebouwbeheer

Contactpersoon en aanstuurder voor zaken betreffende het technisch beheer aan onze gebouwdelen.

Zelfstandig initiatief tot uitvoering nodige onderhoud binnen budget. Uitzetten van onderhoud bij uitvoerende vrijwilliger(s) binnen commissie complexbeheer of opvragen offertes t.b.v. nodige onderhoud. Toezicht op uitvoering.

Meld je aan via complexbeheer@stompwijk92.nl of vraag om meer informatie. Dat kan ook via 06-51718265.

Groet Peter Bol, commissie complexbeheer

The Sportlight

Het ziet er naar uit dat wij weer voorzichtig kunnen toewerken naar het (gedeeltelijk) heropenen van onze sportvereniging. Uiteraard gaat dit allemaal stap voor stap. Maar zoals gezegd tijdens de persconferentie: “Het belooft een mooie zomer te worden!”

Het zijn de laatste loodjes waarin wij ons bevinden. Laten we hopen dat we weer snel onze (sport)activiteiten volledig op onze vereniging kunnen hervatten. Verderop in deze nieuwsbrief de huidige stand van zaken.

Opslagruimte in gebruik genomen

Ter hoogte van het handbalveld is een nieuwe opslagruimte gebouwd. Onze dank gaat uit naar de stichting Stompwijk ’92 die hierin een grote rol heeft gespeeld. De opslagruimte was hard nodig.

Er kunnen wel wat dingen gebeuren. Het repareren/vervangen van doelnetten, het schoonmaken van reclameborden, de dug- outs en het complex of het verwijderen van onkruid. Vele handen maken licht werk en zeg nou zelf: We willen toch allemaal dolgraag weer starten op een schoon en mooi complex.  Dus leden, vrijwilligers of supporters van Stompwijk ’92 meld je aan! Uiteraard op 1,5 meter afstand en volgens de geldende corona maatregelen.

Opening kantine/terras:

Er bestaat, zoals de reglementen er nu uit zien, enige ruimte om het terras te openen bij de kantine. Het bestuur heeft er voorlopig voor gekozen om in dit huidige seizoen het terras gesloten te houden. Wij hopen in het nieuwe seizoen weer gebruik te maken van het terras als de reglementen meer ruimte bieden. Het bestuur voorziet lastige uitdagingen in het handhaven van de regelementen. Om alles duidelijk en eenduidig te houden is deze beslissing genomen.

Gebruik van het sportcomplex gedurende de zomer:

Het bestuur geeft toestemming om gedurende de zomerstop het sportcomplex te blijven gebruiken. Dit binnen de geldende corona maatregelen. Maak hier als team vooral gebruik van! Dit is wel onder voorbehoud van eventuele onderhoudswerkzaamheden die de gemeente Leidschendam-Voorburg mogelijk kan gaan uitvoeren op ons complex.

Terugblik op de vriendjes en vriendinnetjes week!

Wat was het een geslaagde actie! Er waren veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen om bij ons te komen sporten. Er was zelfs een cameraploeg van Midvliet FM aanwezig. De vriendjes en vriendinnetjes hebben kennis mogen maken met het sporten bij onze vereniging. De eerste aanmeldingen zijn dan ook al binnengekomen. Dank aan de trainers en begeleiders om voor iedereen te zorgen deze trainingen. Wil je lid worden of wil je nog een aantal proeftrainingen meedoen? Meld je aan via onze website www.stompwijk92.nl

Stompwijk ‘92, The Sportlight

Hierbij ontvangt u weer een versie van The Sportlight. Hierin staat onder andere de actuele stand van zaken omtrent de corona maatregelen. Gelukkig komen er weer wat mogelijkheden om buiten te sporten. Dit is in ieder geval een positief vooruitzicht en geeft weer hoop voor de toekomst. Het bestuur vraagt u om de corona maatregelen goed na te leven om zo de versoepelingen, die er op dit moment zijn, te blijven behouden.

Coronamaatregelen

Sinds 15 december 2020 is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat in ieder geval tot en met 30 maart 2021 sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. Er geldt een avondklok tussen 21:00 uur en 04:30 uur.

Buiten mag iedereen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil. Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan twee personen (vanaf 16 maart met maximaal 4 personen). Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

De overige coronamaatregelen zullen blijven gelden. Geen publiek, het dragen van een mondkapje na het sporten, niet op het complex blijven na de training maar zo snel mogelijk weer het terrein verlaten.

Contributie

De contributie is de belangrijkste levensader van de sportvereniging. Zoals in de jaarcijfers te zien was krijgt ook onze vereniging een flinke financiële klap te verwerken. Denk alleen al aan het mislopen van de kantine inkomsten. Dit zal voor het komende jaar niet anders zijn. Het bestuur wil ondanks de moeilijke situatie toch een gebaar maken en heeft besloten om in ieder geval de jaarlijkse contributieverhoging te laten vervallen. De contributies zullen het komende jaar dus niet stijgen. Het bestuur staat er voor open om in de zomermaanden de toegang tot het complex open te houden, mits dit te combineren is met de onderhoudswerkzaamheden van de gemeente.

Voor het afgelopen jaar is er door iedereen contributie betaald. Wij hadden als bestuur, net als zovelen, de hoop dat er in de afgelopen tijd op het gebied van sport weer meer mogelijk werd. Helaas is gebleken dat er juist verzwaringen kwamen in plaats van versoepelingen. De jeugdige leden hebben gelukkig nog enige sportactiviteit buiten kunnen uitvoeren. De grootste klap betreft de leden van 18 jaar en ouder waar een gedeelte van het seizoen geen sportactiviteiten mogelijk waren.

Het bestuur volgt het advies van de sportbonden om geen restitutie van de contributie te faciliteren. Dit zou voor onze vereniging een extra financiële schadepost zijn en een grote impact hebben op ons eigen vermogen. Aangezien wij als vereniging al de nodige financiële tegenslag te verduren hebben  is dit onhaalbaar. Wel kijkt het bestuur naar een tegemoetkoming voor het komende seizoen. Wellicht zal dit in de vorm zijn van een waardebon per team om in de kantine met het team een bedrag te kunnen besteden. Op deze manier hoopt het bestuur, op een financieel gezonde wijze, een gebaar te maken naar de leden die het afgelopen jaar niet volledig van het sporten gebruik hebben kunnen maken.

Helaas zijn ook wij afhankelijk van de situatie in het land en in de wereld. Ook wij hebben niet kunnen voorzien wat ons allemaal te wachten stond. Wij hopen op uw begrip en wij hopen dat wij u volgend jaar ook gewoon als lid en/of vrijwilliger te mogen blijven verwelkomen. Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u deze ten alle tijden aan het bestuur stellen.

Patrick Kamperveen heeft bijgetekend!

Patrick Kamperveen blijft ook voor het komende seizoen de trainer van onze voetbalselectie. De start van het seizoen zag er veelbelovend uit. Helaas is door het coronavirus roet in het eten gegooid en heeft het seizoen een andere wending gekregen. Wij wensen Patrick heel veel succes het komende seizoen en wij hopen dat de goede weg die was ingezet weer opgepakt kan worden. Patrick heeft ons laten weten erg gemotiveerd en enthousiast te zijn om met deze groep weer aan de slag te gaan. Patrick heeft vertrouwen in een mooi seizoen en heeft hier een sportief uitdagende visie over.