112 ½ jarig bestaan IJsclub Nut en Vermaak

Hoe het begon……….
In de tweede helft van de 19de eeuw werden in tal van steden en dorpen ijsclubs opgericht, die veelal een humanitaire achtergrond hadden. De schaatstoernooitjes van weleer werden vaak begeleid door een nevenprogramma ter vermaak van de kijkers. Daartoe werden de minder goede schaatsers uitgenodigd om tegen elkaar te rijden met als inzet ‘spek en bonen’. De deelnemers waren veelal fysiek en fi nancieel minderbedeelden, die op deze wijze inde barre winterse perioden in hun onderhoud hoopten te voorzien. Of lieden die zich opgaven om voor een minder bedeelde, een arm gezin, weduwe in te zetten. Een vorm van armenzorg dus, maar niets voor niets. Ook in Stompwijk werd vanuit die algemene hulpbehoefde ge dachtegoed, door een aantal welgestelde ingezetenen begin januari 1893 een schaatswedstrijd op de Vaart georganiseerd, waarvoor als prijzen onder meer stukken spek (50 kg) ter beschikking waren gesteld. Blijkbaar was een en ander zo geanimeerd verlopen, dat men hierna direct op 13 januari 1893 besloot een echte club op te richten (in 1894 verkreeg men koninklijke goedkeuring). De belangstel ling was buitengewoon groot, want circa 100 mensen melden zich aan. Bij de op richtingsvergadering waren zestig mensen aanwezig. De naam ‘Nut en Vermaak’ als de volgorde hiervan was zorgvuldig voor deze ijsvereniging gekozen. Zij had namelijk een tweeledig doel. In de eerste plaats wilde de vereniging de armen in het dorp in moeilijke tijden ondersteunen. Regelmatig, dat wil zeggen één of twee keer per jaar hield men dan ook bedelingen onder de armen van het dorp. Daarbij werden brood en spek uitgedeeld. Verder zorgde de ijsclub voor werkgelegenheid. Baanvegers konden tegen een vaste beloning per dag aan werk worden geholpen. Naast hardrijderij, kortebaanwedstrijden, werden er ook arrensledenwedstrijden en ringrijden georganiseerd, wat veel belangstelling trok. Bij zachte winters werd na jaren van tegenstand van de pastoor besloten dan een feestavond te organiseren, waar dan een toneelstuk werd opgevoerd en werd het prijsjassen (klaverjassen) ingevoerd. Men hoopte hiermee de saamhorigheid te kunnen behouden. Na de jaren vijftig en de daarop volgende jaren van de vorige eeuw ging men mede door de opkomst van de kunstijsbaan de bakens verzetten en zich meer toeleggen op het wedstrijdschaatsen.
Kortom ook al heet de vereniging nog steeds ‘Nut en Vermaak’ en werd er vroeger voor ‘spek en bonen’ gereden, heeft men dit al lang achter zich gelaten en houd men zich ondermeer nu op sportieve wijze bezig de Stompwijkse jeugd onder deskundige begeleiding de eerste beginselen van het schaatsen bij te brengen.
4 Kamp om het kampioenschap sportman/ sportvrouw 2005
Op 13 juli 2005 bestaat de Stompwijkse IJsclub 112 ½ jaar. Daarom organiseert de IJsclub een 4 kamp om het kampioenschap sportman/ sportvrouw 2005. Er zal in 4 verschillende leeftijdscategorieën worden gestreden, 10 tot 12 jaar, 13 tot 14 jaar, 15 tot 39 jaar en 40 plus. De 3 beste onderdelen tellen mee voor het eindklassement. één onderdeel kun je eventueel laten vervallen. Ook kun je deelnemen als team. Een team bestaat uit minimaal 3 personen. Alle onderdelen moeten worden uitgevoerd. Hiervoor zal een aparte competitie bijgehouden worden. Je kan je zowel opgeven binnen een team als individu.
Schaatsen: Op zondag 20 februari van 17.30 tot 19.30 uur worden er schaatswedstrijden gehouden in het Silverdome te Zoetermeer. Alle deelnemers rijden één afstand 500 meter (2 rondjes). Na afloop volgt er een prijsuitreiking in het Silverdome.
Roeien: Op zondagmiddag 22 mei van 14.00 tot 16.00 uur vinden er roeiwedstrijden plaats op de Nieuwe Vaart. Er zal een korte sprint worden geroeid. In tweetallen wordt er gestart.
Fietsen: Vrijdagavond 17 juni van 19.00 tot 21.00 uur wordt er gefietst om het kampioenschap van Stompwijk. De jeugd 10 tot 12 jaar en 13 en 14 jaar fietsen 1 ronde om de Vogelplas. De overige leeftijdscategorieën fietsen 2 ronden (ongeveer 17 km).
Poldercross: Het laatste onderdeel binnen deze 4 kamp is het welbekende slootje springen. Dit jaarlijks terugkerend evenement trekt veel deelnemers en bezoekers. Na afloop van de poldercross volgt er een feestavond in een feesttent op het parkeerterrein van Stompwijk ’92. In deze feesttent zal de prijsuitreikingen worden verricht. De sportvrouw, sportman en sportploeg zullen dan worden gehuldigd. Uiteraard is iedereen van harte welkom op deze feestelijke avond.
Inschrijven
Met behulp van bijgesloten inschrijfformulier kunt u zich aanmelden. Wij willen benadrukken dat deelname is voor een ieder die 10 jaar of ouder is en woonachtig of werkzaam in Stompwijk. Ook kunnen personen deelnemen die lid zijn van een Stompwijkse vereniging. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.ijsclubstompwijk.nl. Wij hopen op veel deelnemers. Deelnemen is misschien wel belangrijker dan winnen!
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “
INSCHRIJFFORMULIER VIERKAMP OM HET KAMPIOENSSCHAP VAN STOMPWIJK

Naam : ………………………………………………..
Adres : ………………………………………………..
Geboortedatum : ………………………………………………..
Leeftijd : ………………………………………………..
M/V*
* Doorhalen wat niet van toepassing is

Neemt deel aan de vierkamp als:
0 Individu*
0 Teamlid**

* Als van tevoren bekend is welk onderdeel je laat vallen gelieve hier aangeven: .

…………………………..

**Indien deelname als teamlid geef aan welk onderdeel je doet voor het team:
Teamnaam : ………………………………………………..

0 Schaatsen
0 Roeien
0 Fietsen
0 Poldercross

Deelname is op eigen risico. IJsclub Nut en Vermaak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
Handtekening: ………………………….

Dit formulier tezamen met het inschrijfgeld, voor volwassenen (15 jaar en ouder) € 10, en kinderen (10 14 jaar) € 7,50 vóór 13 februari 2005 in een gesloten enve lop inleveren op een van de volgende adressen:
Sanne van Beek, Dotterbloem 15 Marc Hilgersom, Hoefblad 8
Voor eventuele vragen: Erwin van Es, 06 51591761