Categorie archieven: Gearchiveerd

Oprichting Cultuurpodium VoLeiSt

De fractie GBLV/Gemeentebelangen neemt het initiatief om een Cultuurpodium op te richten voor alle stichtingen, verenigingen, instellingen en individuele kunstbeoefenaars in de gemeente. Bij de uitreiking van de Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg eerder dit jaar was dit initiatief al aangekondigd. Voor iedereen die geïnteresseerd is, vindt er op donderdag 4 oktober aanstaande in het Veur Theater van 17.00 – 19.00 uur een Cultuurborrel plaats.

Het initiatief om een Cultuurpodium op te richten komt voort uit het gemis aan een goede vertegenwoordiging vanuit de cultuursector in de gemeente. GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg: ”De kunst- en cultuursector bundelt onvoldoende de krachten om in de richting van de gemeente een vuist te kunnen maken. De gesubsidieerde instellingen zoals Theater Ludens, de bibliotheek, de musea en Trias hebben elkaar in het verleden gevonden als de’Cultuurpartners Leidschendam-Voorburg’ en die weten prima de weg naar het gemeentehuis te vinden. De kunst- en cultuursector in onze gemeente zou meer in gezamenlijkheid het belang van kunst- en cultuur over het voetlicht kunnen brengen. Samen sta je sterker. Dat moet niet alleen gelden voor de genoemde grote Cultuurpartners, maar ook voor alle anderen die bezig zijn op het gebied van kunst- en cultuur.”

De fractie GBLV/Gemeentebelangen neemt het initiatief voor het oprichten van het Cultuurpodium, maar zal zich na oprichting niet met de inhoud bemoeien. Om de inbreng in het Cultuurpodium vanuit de drie woonkernen Voorburg, Leidschendam en Stompwijk te benadrukken, heeft GBLV/Gemeentebelangen voor Cultuurpodium VoLeiSt als werktitel gekozen, waarin de eerste paar letters van de drie kernen naar voren komen.

Het Cultuurpodium zou zich kunnen richten op het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente op het gebied van kunst- en cultuur, bijvoorbeeld rond de aanpassing van het Actieplan Cultuur, de scheve subsidieverhoudingen, het versterken van de onderlinge samenwerking, het organiseren van de Cultuurprijs en het organiseren van netwerkactiviteiten zoals de Cultuurborrel.

 

Proefles volgen tijdens Trias try out

Op zaterdag 1 september zijn er bij Trias, Centrum voor de Kunsten gratis proeflessen muziek, dans, theater en beeldend te volgen tijdens de Trias Try Out. De Trias Try Out is van 10:00 tot 12:00 uur bij Trias aan de Cor Ruysstraat.

Tijdens de Trias Try Out zijn er proeflessen van 30 minuten te volgen. Bijvoorbeeld proeflessen dans, zoals hiphop, klassiek ballet, streetdance of breakdance. Probeer een instrument uit en volg een proefles piano, viool, harp, gitaar, fluit, keyboard, slagwerk of zang. Kinderen die willen acteren, kunnen een proefles theater of musical volgen en kinderen die met hun handen aan de slag willen, kunnen aanhaken bij de Kunstklas. Ook de jongste doelgroep vanaf 2 jaar kan samen met papa of mama een proefles komen volgen.

De Trias Try Out vindt plaats bij Trias aan de Cor Ruysstraat 2 in Rijswijk. De Try Out begint om 10 uur en er kan ingesprongen worden bij proeflessen elk half en heel uur. Het rooster en meer informatie is te vinden via de agenda op www.stichting-trias.nl

 

Feestelijke Open Dag bij de Jeugdtheaterschool LV!

Houdt je kind van optreden, acteren en zingen? Dan is de Open Dag van de Jeugdtheaterschool op zaterdag 25 augustus the place to be. Van 14.30 tot 16.30 kan je in Theater Ludens dansen, improviseren en zingen. Tijdens de Open Dag is iedereen van zes tot en met achttien jaar welkom om mee te doen met korte theater- en musicalworkshops.

Wil je kind na de zomer aan de slag met een theater- of musicalcursus in Voorburg? Kom dan naar de Open Dag om te proeven van ons theater- en musicalaanbod. Na een feestelijk onthaal is er om de dertig minuten een workshop, waar bepaalde aspecten van de cursussen worden belicht. Er kan ook aan allebei de workshops worden meegedaan! Na afloop krijgt iedereen die heeft meegedaan een goodiebag mee naar huis.

Verhinderd op 25 augustus of zeker zijn van een plekje voor de cursussen? Je kan je al inschrijven voor de korte cursussen en de jaarcursussen via www.stichting-trias.nl. De Open Dag vindt plaats tijdens het Cultureel Zomerfestival (www.cultureelzomerfestival.nl), waar je ook Theater Ludens en Trias kan vinden met een stand voor vragen. Meer informatie over de Open Dag is te vinden op www.stichting-trias.nl of www.theaterludens.nl.

 

Magazijnmedewerker/Chauffeur(rijbewijs-b)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde
Magazijnmedewerker/Chauffeur(rijbewijs-b)

De werkzaamheden in het magazijn kunnen zijn: Orders verzamelen en gereedmaken voor verzending, laden en lossen, binnenkomende goederen etiketteren, controleren en inruimen, magazijn schoonhouden, klein onderhoud van onze bedrijfswagens, bestellingen bezorgen etc.

Functie-eisen

Je bent precies, hebt een positieve instelling en draagt bij aan een gezellige en collegiale sfeer binnen ons bedrijf. Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, houdt van aanpakken, bent stressbestendig en niet bang voor een stukje eigen verantwoordelijkheid. Enig technisch inzicht, handigheid en ervaring met het onderhoud/sleutelen aan auto’s is een pré.

Ben je schoolverlater, misschien nu nog zonder rijbewijs, maar wel met de wil om te leren en je verder te ontwikkelen? Ook dan horen we graag van je!

Meer weten over ons bedrijf? Neem een kijkje op onze website: www.lexmondtradingbv.nl

Salaris is marktconform en de juiste kandidaat kan rekenen op een vast dienstverband. Voel jij je aangesproken? Stuur een mail met je motivatie en CV naar info@lexmondtradingbv.nl t.a.v. Mitch Lexmond.

Lexmond Trading BV  Klaverblad 4  2266JK Leidschendam

 

Een blijde Kerst

We zijn allemaal in blijde afwachting van de Kerst, het zijn de donkere dagen voor de Kerst, de kortste dag nadert en moet er nog van alles afgerond worden. Als ik terugkijk is het een jaar geweest met verschrikkelijke aanslagen en dreigingen. Zowel op de persvrijheid als de ‘gewone’ vrijheid om je te kunnen bewegen waar je wilt. Er hangt een dreigende sfeer omdat er een aanval is gedaan op het veiligheidsgevoel. De kranten kopten over moeilijk te nemen politieke beslissingen omdat er u eenmaal overal voor- en nadelen aankleven. De duizenden vluchtelingen die huis en haard hebben moeten achter laten om ergens anders ver van huis hun draai zien te vinden. De Kerst zou de basis van vrede en veiligheid moeten zijn. Dat is het niet want de wereld vecht maar door, nu, en ook 2000 jaar geleden al.

Ik zou het liefst even de kop in het zand steken en de kranten hun onrust laten verspreiden, als de Dorpsketting dan de rust oppakt en dat iedereen hierin bijdraagt door aan te geven waar je blij van wordt. Is dat die andere baan, de komst van een kleinkind, het wekelijkse kopje koffie met buurvrouw, het draaien van een kantinedienst op zondagochtend, het muzikaal voorbereiden van een kerstconcert, het kaarten bij de KBO, het zien van een menwedstrijd, of lekker uitwaaien langs de lijn van het voetbalveld, een goede uitslag, de bos bloemen, het opzetten van de kerstboom, het leren van een nieuw lied op school, je inzet als vrijwilliger in de zorg, het vragen om de hand van je dochter, de zon aan die felblauwe hemel en vers kopje thee.  

Kortom je kan overal blij van worden. 

We gaan er een blijde Ketting van maken waarmee we ons op de bank kunnen nestelen en even afstand kunnen nemen van het wereldgebeuren.   Zend een email naar redactie@dorpsketting.nl en we maken er samen iets moois van. Petra 

Verslag Adviesraad 2 september 2014

 

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van dinsdag 2 september 2014 gehouden in het Dorpshuis, Dr. van Noortstraat 89, te Stompwijk.

Aanwezig:

Adviesraad:                                    Yvonne van Boheemen (voorzitter), Stef Verburg, Adrie van Santen, Peter Zandbergen, Ursula van der Voort-Schuijt en Ank van der Poel-van Santen.

Afwezig met kennisgeving:         Marco Mooijman.

Gemeente:                                     wethouder Frank Rozenberg en bijna alle raadsleden van de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Toehoorders:                                 ongeveer 125 personen.

  

Dinsdagavond 2 september was voor de inwoners van Stompwijk een belangrijke avond!

 

Het begon allemaal om 17.00 uur in het Dorpshuis waar de gemeente een presentatie had opgesteld ter verduidelijking van de varianten aangaande het infrastructurele vraagstuk in Stompwijk. Inwoners konden zich laten informeren en vragen stellen. Wethouder Rozenberg, de projectleiders en anderen waren aanwezig om uitleg te geven over de vier varianten en de gemeentelijke voorkeursvariant.

 

Om 19.30 begon de Openraadhuisvergadering op locatie. Een unieke vergadering daar deze voor het eerst op locatie gehouden werd. Deze vergadering stond tevens in het teken van de Stompwijkseweg, Dr. v. Noortstraat en de verbindingsweg. De heer Micha Sijtsma, de projectleider van de variantenstudie, heeft een presentatie gegeven waarin de 4 varianten en de gemeentelijke voorkeursvariant werden toegelicht. Deze voorkeursvariant bestaat uit een reconstructie Stompwijkseweg, herinrichting Dr.v.Noortstraat en 1ste fase verbindingsweg met een aansluiting via de Huyssitterbrug op de Dr.v. Noorstraat. Deze voorkeursvariant wordt ondersteund door verschillende onderzoekbureaus, maakt Stompwijk bereikbaar, veilig en leefbaar en is financieel haalbaar.

 

Vervolgens was er ruimte voor vragen. Veelvuldig werd de discutabele kwaliteit van de schoeiing op de Dr.v.Noortstraat aangehaald. In de voorkeursvariant wordt deze schoeiing niet vernieuwd. Momenteel wordt de staat van de schoeiing onderzocht, verwacht wordt dat deze niet vervangen hoeft te worden. Ook een punt van discussie is het aansluiten van de 1ste fase verbindingsweg op de Dr.v.Noortstraat via de Huyssitterbrug. Het punt van aantakking op de Dr.v.Noortstraat en het feit dat de brug verbreed en verzwaard zal moeten worden roept vragen en weerstand op. Veel mensen vinden de aantakking via de Huyssitterbrug niet de juiste keuze, waarom voor +/- 2 mln. extra (verschil tussen variant 3 en variant 4) niet een aantakking via de Tuinbouwbrug? Het wordt lastig om het eerste stuk van de Dr.v.Noortstraat te herinrichten, als er zwaar verkeer over moet. Tenslotte werd de aloude variant, rondom de Meeslouwerpolder, weer aangehaald. Er waren ook voorstellen om huizenbouw in te plannen in de Meeslouwerpolder als drager van de extra kosten voor de aanleg fase 2 verbindingsweg, maar de Provincie moet dan een bestemmingsplanwijziging toestaan.

 

Aansluitend deze Openraadhuis werd onze Openbare Adviesraad gehouden. Nogmaals werden de toehoorders in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Ook hier werden o.a. de bovenstaande punten aangehaald en besproken. Mensen vragen of er tijdens de reconstructiewerkzaamheden rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid, en of er rekening gehouden wordt met de geluidsbelasting bij de woningen. Verschillen in  vrachtwagenbewegingen tussen de diverse varianten wordt uitgelegd. Met de herinrichting van de Dr.v.Noortstraat is het wenselijk om parkeervoorzieningen op diverse terreinen te maken. Er zijn parkeerterreinen geïnventariseerd met ongeveer 75 plaatsen, waar een prijskaartje aan hangt van +/- 0,8 mln.

Veel vragen ook nog over de kostenberekeningen. Er zijn afspraken gemaakt tussen diverse mensen en de mensen van de projectgroep om vragen te beantwoorden en suggesties nader te bekijken.

 Wethouder Frank Rozenberg wil met dit college een punt zetten achter de praatfase en aan de slag. Maar er is een beperkt budget! Met het budget wat beschikbaar is; kan variant 3 met de keuze om de Dr.v.Noortstraat niet te reconstrueren maar te herinrichten gerealiseerd worden. Het is tijd om nu te besluiten anders duurt het misschien wel weer 10 jaar.

 

Overige besproken punten in de Openbare Adviesraadvergadering:

Langzaam verkeerstunnel onder de N206

Helaas moeten wij u mededelen dat  dit niet doorgaat wegens het ontbreken aan financiële middelen.

Aanleg Rotonde

De rotonde was voor de juni 2014 nog in de aanbestedingsfase. Wij verwachten dat deze gereed is eind 2014. Doel van de rotonde is het verhogen van de veiligheid, tevens zal het fietsers ontmoedigen de weg over te steken zodat ze gedwongen worden de fietstunnel te gebruiken.

Kulturhus

De aanbesteding loopt en de bestemmingsplanprocedure is in uitvoering. Momenteel is hier niet zoveel over te melden. Wij hopen hier in de volgende Adviesraadvergadering meer over mee te kunnen delen.

AED kasten

De Adviesraad zal in overleg met de gemeente bekijken hoe het mogelijk is een AED kast buiten bij het Dorpshuis op te hangen.

Fietstunnel onder de N206

Deze wordt als onveilig ervaren. De tunnel wordt bij het aanleggen van de rotonde opgeknapt. Het zicht op de tunnel zal verbeterd worden door de beplanting te verminderen en de knik uit het fietspad  richting de tunnel te verwijderen.

Boten bij Hoge brug

Rondom de Hoge brug treedt verrommeling op van oude boten. Gekeken zal worden of dit opgelost kan worden.

Bushokjes

De bushokjes in het dorp worden vrijwel niet meer gebruikt. Wat gaat hiermee gebeuren? Evenals het bushokje aan de Oosteinde. Antoon van Santen meldt dat de Woej 1 x per maand met een busje van de bushokjes op de Meerlaan rijdt naar Leidschenhage. Waar bij genoeg belangstelling de frequentie uitgebreid kan worden. Tevens zal er nagegaan worden wat de stand van zaken is mbt het buurtbusproject, in samenwerking met Zoeterwoude.

Onderhoud wegen Bovenmeer en Ondermeer

Staat van beide wegen is zeer slecht en het wordt steeds met delen opgelapt. Dit is meerdere malen bij Openbare ruimte aangegeven.

Om 22.30 uur sluiting van de vergadering en Yvonne van Boheemen (voorzitter) bedankt alle belangstellenden voor hun aanwezigheid, steun en kritische noot.

En wij als Adviesraad hopen u snel verder te kunnen informeren over de stand van zaken aangaande de variantenstudie!

 

Met vriendelijke groet,

Uw Adviesraad Stompwijk

Ursula van der Voort, Ank van der Poel (secretarissen)

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 19 september 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 19 september 2013 gehouden in het Dorpshuis, Dr. Van Noortstraat 89, te Stompwijk

Aanwezig:                               

Adviesraad:                                          Koos van Wissen (voorzitter), Leo van Santen, Ron van Santen, Lida van den Akker-Bruinsma,Ursula van der Voort-Schuijt, Ank van der Poel-van Santen en Aad Janson (secretaris-verslag).                  

Gemeente:                                           wethouder mevrouw H. Meijdam, mevrouw Anne Greet Dilweg, de heer B. van Vliet en de heer Evert-Jan van den Akker.

Toehoorders:                                        ongeveer 40 personen

                                  

1.         Opening

Koos opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. In verband met de aanwezigheid van de wethouder wordt agendapunt 5 als eerste behandeld.

 

5.         Presentatie Dorpsvisie Stompwijk

Anne Greet Dilweg verzorgt deze presentatie. In de dorpsvisie worden de randvoorwaarden vastgesteld die uiteindelijk moeten leiden tot de actualisering en de samenstelling van het (nieuwe) Bestemmingplan kern Stompwijk. Anne Greet verwacht dat het Bestemmingsplan medio of eind 2015 geactualiseerd zal zijn.

Bij de samenstelling van de Dorpsvisie zullen alle beleidskaders en notities worden meegenomen die van belang zijn. Zo worden de uitgangspunten van de notitie voor de woningbouw “Nationaal Landschap in Het Groene Hart”, in de integrale Gebiedsvisie meegenomen.

Stompwijk is een lintdorp met kleinschalige woningbouw. In de Dorpsvisie zal rekening worden gehouden met de rode contouren/bebouwingsgrenzen zoals die door de provincie zijn vastgesteld, de beeldkwaliteit van de bebouwing, het parkeren in het dorp e.d. De structuurvisie waarin de rode contouren zijn vastgelegd wordt momenteel door de provincie herijkt. De gemeente wil graag informatie van de bewoners ontvangen om de Dorpsvisie verder samen te stellen. Als de Dorpsvisie gereed is zal er een informatieavond voor de bewoners van Stompwijk worden georganiseerd. 

Op een vraag van Arnold van Swieten zegt Anne Greet dat er een rotonde op de N206 (bij de kruising met de Meerlaan) wordt opgenomen in de Dorpsvisie. De plannen voor de realisatie van een recreatief knooppunt worden ook in de Dorpsvisie vermeld.

Over de plannen waar nieuwe woningen mogen worden gebouwd zegt Anne Greet dat er maximaal 134 woningen binnen de rode contouren mogen komen. Het tuinbouwgebied valt niet binnen de rode contouren. Het tuinbouwgebied valt ook niet in het Bestemmingsplan kern Stompwijk en zal dus ook niet in de Dorpsvisie worden meegenomen. Koos zou graag willen dat het geplande bedrijventerrein dat aan de rand van het tuinbouwgebied bij de Huyssitterweg ligt ook in de Dorpsvisie wordt meegenomen. Anne Greet zegt dat zij dit zal meenemen. Op een vraag van Sjaak van Boheemen wordt gezegd dat de bouwrechten die voorkomen uit de Ruimte voor Ruimteregeling buiten de rode contouren kunnen worden gebruikt. Wim de Groot pleit voor woningbouw voor jongeren/starters en ouderen. Als reactie hierop zegt Anne Greet dat het niet waarschijnlijk is dat woningbouwverenigingen gaan bouwen. De nieuwe plannen zullen alleen door particulieren of ontwikkelaars worden opgepakt; besluitvorming ligt dus bij hen. Op een vraag of er rekening wordt gehouden met de verdunning van de woningen zegt Anne Greet dat dit inderdaad het geval is. Verder zegt ze dat er waarschijnlijk een aanpassing komt van de rode contouren; ze zullen waarschijnlijk op bepaalde plaatsen iets worden opgerekt. Koos pleit om bij nieuw bebouwing extra parkeerplaatsen bij deze bebouwing mee te nemen, dit om de grote parkeerdruk in de dorpskern niet verder te laten toenemen. Dit zal worden meegenomen. Verder wordt opgemerkt dat landgoederen in principe voor 80% openbaar toegankelijk zijn. Tot slot wordt opgemerkt dat het mogelijk is om suggesties voor de Dorpsvisie tot medio oktober aan de gemeente door te geven. Hiervoor is op de website van de gemeente een speciaal formulier ontwikkeld.

 

2.         Mededelingen

·         Kandidaatstelling leden Adviesraad

Koos bericht dat er medio maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen gehouden zullen worden en dat er dan tegelijk voor de bewoners van het buitengebied de mogelijkheid bestaat om een stem uit te brengen voor de nieuwe Adviesraad. De verkiezingen voor de Adviesraad zijn alleen mogelijk als er voldoende kandidaten zich verkiesbaar stellen. Koos roep inwoners van het buitengebied op om zich verkiesbaar te stellen voor de nieuwe Adviesraad. Als men belangstelling heeft kan met zich tot een van de leden van de huidige Adviesraad wenden of mail naar Adviesraad-Stompwijk@ziggo.nl

·         Notitie “Inzet voor Stompwijk; een vitale kern in het groene hart” 

Deze notitie is uitgedeeld aan de bezoekers/toehoorders die op deze Adviesraadvergadering aanwezig zijn. De notitie is door de Adviesraad geschreven met de bedoeling dat de gemeentelijke politieke partijen, bij het schrijven van de verkiezingsprogramma’s, rekening houden met belangrijke zaken die in Stompwijk spelen. De Adviesraad heeft met diverse politieke partijen, in afzonderlijke gesprekken, de punten die in de notitie staan besproken.

 

3.         Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)

·         Ronald van Nierop vraagt aandacht voor het feit dat er in veel gemeentelijke berichten en publicaties niet wordt gesproken over Stompwijk. Hij is van mening dat de gemeente 3 kernen heeft, waaronder Stompwijk. Ben van Vliet zal dit binnen de gemeente aankaarten maar hij adviseert de Adviesraad om dit punt zelf ook onder de aandacht van de gemeente te brengen.

·         Sjaak Kappetein dankt de gemeente voor het opknappen van het Hazenpad. Het ziet er weer keurig uit!

 

4.         Verslag van de vergadering van de Adviesraad van 4 juli 2013

Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt op de inhoud van dit verslag.

Naar aanleiding van het verslag wordt namens Bas Ligthart (hij is afwezig) opgemerkt dat de opmerkingen die in de vorige vergadering zijn gemaakt over de reconstructie van de Meerlaan in de plannen zijn meegenomen. Zo blijft de haltecom van de bus gehandhaafd. Verder heeft hij doorgegeven dat in december of januari aanstaande de aanbesteding van deze reconstructie zal plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de uitvoering in maart 2014 start; de werkzaamheden zullen ongeveer 4 maanden duren. Het stuk Meerlaan vanaf het Klaverblad tot aan de N206 zal laten worden opgeknapt tegelijk met de reconstructie van de N206 en de aanleg van de rotonde.

 

6.         Voortgang plannen realisatie Kulturhus

Koos bericht dat er voortvarend aan dit project wordt gewerkt. De diverse procedures worden afgerond en de werkzaamheden voor de marktverkenning zijn opgestart. Op dit moment wordt en naar een partij (of partijen) gezocht die de bouw van het kulturhus en de exploitatie wil uitvoeren. Na de marktverkenning wordt de  opdracht gegeven voor de formele aanbesteding en het ontwerp van het pand. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het programma van eisen; hierin zijn alle (bouwkundige) wensen opgenomen. Voor de bouw van het kulturhus zal een specifiek bestemmingplan worden gemaakt. Het is de bedoeling dat het kulturhus in de zomer of aan het eind van het jaar 2015 in gebruik kan worden genomen.

Het huidige hoofdgebouw van de school blijft in gebruik tijdens de bouw van het kulturhus en zal nadat het kulturhus gereed is worden afgebroken.

 

7.         Stand van zaken planvorming reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat

De Adviesraad heeft een presentatie gehad van dit project. Er zal geen ontwerp worden gemaakt hoe de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat moet worden opgeknapt. Alleen een functioneel programma van eisen zal worden opgesteld. Hiermee zal aan geïnteresseerde partijen wordt verzocht om plannen te maken om de reconstructie aan te pakken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is nauw bij dit project betrokken; de gemeente heeft met het Hoogheemraadschap een convenant opgesteld. Het is te verwachten dat het een duur project wordt. Het is de bedoeling dat de plannen in de raadsvergadering van medio december zullen worden geagendeerd.

 

8.         Verbindingsweg (stand van zaken en vervolgprocedure besluitvorming)

Ever-Jan van den Akker, projectleider van de verbindingsweg, zegt dat in de Adviesraadvergadering van begin 2013 de plannen zijn gepresenteerd en dat er de laatste tijd wordt gezocht naar de financiering van de weg. Het stadgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland hebben subsidie toegezegd. Het formele verzoek voor de aanvraag van de subsidie moet nog worden ingediend. Het geld is specifiek gereserveerd voor de verbindingsweg. In gemeenteraadsvergadering van 17 december zullen de plannen van de verbindingsweg, gelijk met de presentatie van de plannen over de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat, worden besproken. Als de gemeenteraad in deze vergadering definitief akkoord gaat zal verder gegaan worden met de verwerving van de gronden.

Koos vraagt aandacht voor de aansluiting van de verbindingsweg met de Huyssitterweg/Dr. van Noortstraat. We sterven naar een doorkijk naar de 2e fase van de verbindingsweg maar de (tijdelijke) aansluiting van de eerste fase van de verbindingsweg is erg belangrijk. Evert-Jan zegt dat de aansluiting niet in zijn opdracht is opgenomen maar dat het wel zijn aandacht heeft. Het moet nog verder worden uitgewerkt. Naar aanleiding van een speciaal overleg met wethouder Van Ostaijen over de situering van de verbindingsweg ten opzichte van het Laantje van Van Kampen informeert Koos wat hiermee is gedaan. Evert-Jan zegt dat de tekeningen niet gewijzigd zijn en dat dit punt bij de besluitvorming kan worden meegenomen.

Over het tijdspad zegt Evert-Jan dat de gemeenteraad op 17 december naar verwachting een definitief besluit zal nemen. Daarna start de bestemmingsplanprocedure; deze zal ongeveer 1 jaar duren. Het is de bedoeling dat de weg eind 2017 gereed zal zijn.

 

9.         Rondvraag

·         Op een vraag van Joop van Schie wordt gezegd dat voor het tuinbouwgebied een afzonderlijk bestemmingsplan wordt gemaakt. Hij vraagt ook of er gemeentelijk beleid is m.b.t. de inrichting van fietspaden (plaatsing van paaltjes etc). De ARis hier niet van op de hoogte.

·         Piet van Steen vraagt aandacht voor de overstort van het riool in de Nieuwe Vaart.

 

12 .      Sluiting

De voorzitter van de Adviesraad dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, waarna hij de vergadering sluit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 28 november 2013

Voorzitter,                                                                   Secretaris,

J.M. van Wissen                                                                      A.H.M. Janson

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 4 juli 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 4 juli 2013 gehouden in het Dorpshuis, Dr. Van Noortstraat 89, te Stompwijk

Aanwezig:
Adviesraad: Koos van Wissen (voorzitter), Leo van Santen, Ron van Santen
Lida van den Akker-Bruinsma,Ursula van der Voort-Schuijt, Ank van der Poel-van Santen en Aad Janson (secretaris-verslag).
Gemeente: Marian Rood.
Toehoorders: ongeveer 30 personen

1. Opening
Koos opent de vergadering en heet ieder van harte welkom, in het bijzonder de heer Paul Hollander van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

2. Presentatie heer Hollander van het Hoogheemraadschap van Rijnland
Over het verhogen van de kades geeft de heer Hollander de presentatie “Waterbeheer – van polder naar boezem”. Naar aanleiding van deze presentatie zegt de heer Hollander dat de kades van o.a. de Stompwijksevaart langs de Dr. van Noortstraat en de Stompwijkseweg (aan de kant van de huizen) binnenkort worden verhoogd. Voor een deel is het regulier onderhoud, voor een ander deel is het achterstallig onderhoud zegt de heer Hollander. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de kades en de diverse (particuliere) schoeiingen. Een deel van de schoeiingen zal ook vervangen worden. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de grond die noodzakelijk is om de kade te verhogen, zal worden aangevoerd. In verband met de slechte conditie van de Dr. van Noortstraat en de Stompwijkseweg wordt er gepleit voor licht transport. Hoewel het wegdek erg slecht is, is de kade van de Stompwijksevaart als basis voor de Dr. van Noortstraat en Stompwijkseweg goed, aldus de heer Hollander.
De plannen van de Nieuwe Driemanspolder hebben door de financiële crisis enige tijd stilgelegen maar worden nu weer opgepakt. De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg zijn bij dit project betrokken. Het betreft een tijdelijk waterberging waarin 2 miljoen m3 water kan worden opgeslagen. Via de aanvoerroute zal maximaal 10 m3 water per seconde in de Nieuwe Driemanspolder stromen. De Nieuwe Driemanspolder is ongeveer 200 hectaren groot; er komt ruimte voor recreatie, natuurbeheer en water(-calamiteiten) berging. Er is berekend dat de calamiteitenberging eens in de 10 jaar gebruikt zal moeten worden. Naar verwachting zal er nog 2,5 jaar nodig zijn voor de voorbereiding van het project en duurt de uitvoering 4 jaar. Het grondtransport van de Nieuwe Driemanspolder zal zoveel mogelijk via Zoetermeer gaan omdat de wegen in Leidschendam dit transport niet aankunnen. Op een vraag vanuit de zaal zegt de heer Hollander dat als er een wijziging zal plaatsvinden in het gebruik van het watergemaal bij het tunneltje aan het begin van de Stompwijkseweg, de bewoners hierbij betrokken zullen worden.
Koos dankt de heer Hollander voor de duidelijke presentatie.

3. Mededelingen
• Arriva – nieuwe dienstregeling van de bus
De Adviesraad heeft van Arriva een reactie ontvangen op haar brief waarin zij schrijven dat de nieuwe dienstregeling niet gewijzigd zal worden. De dienstregeling zal (ook na de evaluatie) niet worden aangepast en de bus zal niet over de Meerlaan gaan rijden. De halte richting Zoetermeer zal worden verplaatst (tegenover de halte richting Leiden) en er zal een fietsenstalling worden aangelegd. Op termijn zal de bus ook niet meer door Zoeterwoude-dorp gaan rijden.
Piet van Steen heeft vernomen dat Arriva er geen problemen mee heeft om over de Meerlaan te rijden maar dat dit provinciaal beleid is.
Sjaak Kappeteijn zegt dat hij namens de KBO een gesprek heeft gehad met de heer R. Segers van de stichting WOEJ. Er is afgesproken dat het busje van WOEJ weer regelmatig tussen Stompwijk en Leidschendam gaat rijden. De kosten bedragen € 2,50 per rit. Er is een proef afgesproken van 3 maanden. Alle inwoners van Stompwijk kunnen van dit vervoer gebruik maken, dus ook jongeren.
Voor het vervoer (van ouderen) van en naar Zoeterwoude-dorp zal onderzocht moeten worden of er vervoer op maat mogelijk is.
• Post.nl – verwijderen brievenbus De Adviesraad heeft bij Post.nl schriftelijk geprotesteerd tegen het verwijderen van de brievenbus die op het kerkplein stond. In een reactie heeft Post.nl bericht dat de brievenbus niet zal worden teruggeplaatst.
• Rabobank – verwijderen pin/geldautomaat De Adviesraad heeft over de mogelijke verwijdering van de pinautomaat aan het Hoefblad een brief gezonden aan de Rabobank. Zij heeft hierin haar zorgen geuit dat het, vooral voor de ouderen, moeilijk wordt om aan contant geld te komen. Afgelopen maandag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van de Rabobank en vertegenwoordigers van het MKB en de Adviesraad. De Rabobank is zich bewust van het probleem en is op zoek naar een passende oplossing. De Rabobank heeft beloofd dat zij in de Dorpsketting een publicatie zullen plaatsen als er een oplossing gevonden is. Ook de KBO heeft een protestbrief aan de directie van de Rabobank gestuurd tegen de mogelijke verdwijning van de geldautomaat.

4. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Verslag van de vergadering van de Adviesraad van 7 februari 2013
Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt op de inhoud van dit verslag.

6. Terugblik op de inloopavond over de reconstructie van de Meerlaan
Omdat Bas Ligthart, in verband met ziekte, afwezig is geven Marian Rood en Koos van Wissen een toelichting bij dit agendapunt. Zij berichten dat het riool van de Meerlaan moet vervangen worden. Het riool ligt nu (gedeeltelijk) achter de huizen en wordt onder het wegdek aangelegd. Een eerder plan om het riool te vervangen en de Meerlaan opnieuw in te richten is van 2008. Dit plan is toen niet doorgegaan omdat de Hoge Brug vervangen moest worden.
Het doel van de reconstructie is om het laankarakter van de Meerlaan terug te brengen en om de weg veiliger te maken. Het wegdek wordt iets smaller omdat de fiets- en suggestiestroken worden verbreed. Het trottoir wordt doorgetrokken. Verder komen er drie barrières om de snelheid van het verkeer af te remmen; de eerder geplande mobiele verkeersdrempel wordt niet aangelegd. De haltekom bij het kruisgebouw blijft gehandhaafd omdat dit wenselijk is voor het wegdraaien van vrachtauto’s die de supermarkt bevoorraden.
De aansluiting van de Meerlaan op de N206, bij de nieuw aan te leggen rotonde, moet nog definitief uitgewerkt worden. Het is de bedoeling dat het eerste deel van de Meerlaan in 2013 wordt opgeknapt. Het laatste deel, bij de aansluiting van de Meerlaan op de N206, zal in 2014 plaatsvinden, aansluitend op de reconstructie van de N206.

7. Ruimtelijk kader Kern Stompwijk
De presentatie van het ruimtelijk kader Kern Stompwijk wordt verschoven naar de volgende vergadering van de Adviesraad. Deze vergadering is gepland voor donderdag 19 september aanstaande. Het ruimtelijk kader is een voorontwerp dat wordt gemaakt voordat het bestemmingsplan wordt gemaakt. In dit voorontwerp worden de uitgangspunten geformuleerd.
Het uitstellen van deze presentatie naar de volgende vergadering van de Adviesraad zal, naar verwachting, geen stagnatie geven.

8. Voortgang plannen Kulturhus
Marian Rood zegt dat er voor de plannen van de bouw van het Kulturhus een afzonderlijk Bestemmingplan (uitsluitend voor dit gebied) wordt gemaakt. Het Ruimtelijk kader/vooroverleg voor dit Bestemmingplan is gereed. Het is de bedoeling dat het Bestemmingplan in oktober behandeld kan wordt en dat dan ook het conceptontwerp voor het gebouw kan worden gepresenteerd. Inmiddels is besloten dat ook het consultatiebureau in het Kulturhus gevestigd zal worden; er is gebleken dat in de verbouwde pastorie hiervoor geen geschikte ruimte is.
Verder zegt Marian dat er overleg heeft plaatsgevonden met het Kerkbestuur over een ontwerp en de inrichting van het plein voor de kerk en het Kulturhus. Het is wenselijk dat dit gezamenlijk wordt aangepakt en dat dit een zelfde uitstaling krijgt.
Belangstellenden kunnen het Ruimtelijk kader voor het Bestemmingsplan Kulturhus opvragen bij de gemeente (website) en van de inspraakmogelijkheid gebruik maken door een reactie te geven op deze plannen.

9. Stand van zaken planvorming en financiering Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat
Koos bericht dat er gewerkt wordt aan deze plannen en dat ze vrijwel gereed zijn. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing, echte grote problemen met het wegdek worden vooruitlopend op de definitieve opknapwerkzaamheden aangepakt. Er is een bestuursovereenkomst tussen Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente opgesteld waarin o.a. de financiering voor de plannen geregeld is. In verband met de financiering zal het naar verwachting nog wel even duren voordat de plannen kunnen worden uitgewerkt.
De wethouder heeft beloofd dat de Adviesraad bij het proces betrokken wordt. Het is nog niet duidelijk hoe de Stompwijkseweg na de reconstructie zal worden ingericht. In de volgende vergadering van de Adviesraad zullen, naar verwachting, de plannen kunnen worden gepresenteerd zegt Koos.
Wil Kranenburg vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid van fietsers op de Stompwijkseweg nu er op meerdere plaatsen barrières zijn geplaatst en de fietsers daar omheen moeten rijden.

10. Verbindingsweg
In verband met de afwezigheid van Evert-Jan van den Akker zegt Koos dat er voor de financiering van de verbindingsweg nog ongeveer een half miljoen euro ontbreekt. Er is bij het stadgewest Haaglanden een verzoek ingediend voor een bijdrage van dit tekort. Het is te verwachten dat deze bijdrage zal worden verstrekt maar op 10 juli zal een definitief besluit genomen worden. Als de financiering rond is zal het definitief ontwerp voor de verbindingsweg, nadat het college akkoord is, aan de gemeenteraad worden aangeboden.

11. Rondvraag
• Jac Kappetein informeert waarom de prikdienst van Scal die voorheen van de kantine van de sporthal gebruik maakte verdwenen is. De Adviesraad is hiervan niet op de hoogte.
• Wim van Boheemen vraagt aandacht voor de dumpers met grondtransport die de laatste tijd veel door Stompwijk rijden. Hij vraagt of dit grondtransport is dat in opdracht van Rijnland wordt uitgevoerd en of hier toestemming door de gemeente voor is gegeven. Marian Rood zal bij de afdeling handhaving informeren of bekend is in wiens opdracht de grond wordt vervoerd. De Adviesraad zal contact opnemen met het Hoogheemraadschap van Rijnland.
• Joop van Schie bericht dat er in week 26 door het Hoogheemraadschap van Rijnland begonnen zou worden met het verhogen van de kades. De Adviesraad weet niet waarom de werkzaamheden nog niet zijn gestart en de heer Hollander van Rijnland is inmiddels niet meer aanwezig.

12 . Sluiting
De voorzitter van de Adviesraad dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, waarna hij de vergadering sluit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 19 september 2013

Voorzitter, Secretaris,

J.M. van Wissen A.H.M. Janson

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 7 februari 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 7 februari 2013 gehouden in het Dorpshuis, Dr. Van Noortstraat 89, te Stompwijk

Aanwezig:
Adviesraad:
Koos van Wissen (voorzitter), Leo van Santen, Ron van Santen, Lida van den Akker-Bruinsma,Ursula van der Voort-Schuijt, Ank van der Poel-van Santen en Aad Janson (secretaris-verslag). Gemeente:
Wethouders P. van Ostaijen en G. Rensen.
Marian Rood, Bas Ligthart en Ben van Vliet.
Toehoorders
ongeveer 30 personen 1. Opening
Koos opent de vergadering en heet ieder van harte welkom, in het bijzonder de wethouders Van Ostaijen en Rensen.

2. Mededelingen
Actie m.b.t. de nieuwe dienstregeling van de bus
De Adviesraad heeft samen met de KBO een brief aan Arriva gestuurd waarin protest wordt aangetekend tegen de nieuwe dienstregeling. Een kopie van de brief is gestuurd aan de gemeente en aan de provincie. Het doel van het protest is om eens per uur de bus weer door het dorp te laten rijden zoals dat ook in Zoeterwoude gebeurt. Naar aanleiding van een opmerking van de heer P. van Steen zegt Koos dat de Adviesraad in oktober door de gemeente over de wijziging van de dienstregeling is geïnformeerd. Hierna hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de gemeente, Arriva en de Adviesraad. In de gesprekken is alles geprobeerd om de plannen te wijzigen. De wethouder heeft over de nieuwe dienstregeling contact opgenomen met de gedeputeerde van de provincie. Wethouder Van Ostaijen zegt dat de verantwoordelijkheid voor de wijziging van de dienstregeling bij de provincie ligt; zij hebben verzuimd om in het bestek op te nemen dat de bus door het dorp moest blijven rijden. De wethouder zegt dat de gemeente er alles aan zal doen om bij de evaluatie van de nieuwe dienstregeling ervoor te zorgen dat de bus, eens in het uur, weer over de Meerlaan zal gaan rijden.
Verder wordt opgemerkt dat het tarief van de bus met ongeveer 25% is verhoogd en dat het sneeuwruimen van het voetpad naar de nieuwe bushalte de afgelopen periode niet is uitgevoerd.

Stoppen recreatief knooppunt
Wethouder Van Ostaijen vertelt over dit agendapunt dat wethouder Mijdam verantwoordelijk is voor het recreatief knooppunt. Hij zegt hierop dat de plannen, die met subsidie van de provincie gerealiseerd konden worden, een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van de gebiedsvisie. Het waren prima plannen volgens de gemeente maar de meningen zijn hierover verdeeld (te groot, te veel parkeerplaatsen e.d.). Uiteindelijk bleek de exploitatie van het recreatief knooppunt niet rond te krijgen. Hierdoor gaan ze, op dit moment, niet door. De wethouder zegt hierbij dat een recreatief knooppunt wel als onderdeel van de gebiedsvisie gehandhaafd blijft. Wellicht is het idee wel realiseerbaar als de waterberging in de Nieuwe Driemanspolder is aangelegd. Ursula van der Voort zegt dat er in Zoeterwoude wel een recreatief knooppunt wordt aangelegd. Zij vraagt zich af hoe dit knooppunt wel exploitabel kan worden en vraagt of de gemeente hierover contact met Zoeterwoude heeft gehad. De wethouder zegt hierop dat de gemeente onlangs op bezoek is geweest in Zoeterwoude; hij verwacht dat wethouder Mijdam dit punt heeft besproken.

Reconstructie Meerlaan en aanleg rotonde
Bas Ligthart zegt hierop dat de plannen die in 2008 waren ontwikkeld zijn bijgesteld. Bij de reconstructie van de Meerlaan wordt het riool vernieuwd en gedeeltelijk verlegd van achter de huizen naar de Meerlaan. De groenvoorziening zal worden aangepast; er zullen bomen worden bijgeplaatst. Halverwege de Meerlaan zal een vaste drempel worden aangelegd. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden na de zomer starten. Verder zegt Bas dat er met de provincie gewerkt wordt aan de uitwerking van de plannen voor de aanleg van de rotonde op de kruising N206 met de Meerlaan. Het is de bedoeling dat er voor de plannen voor de reconstructie van de Meerlaan en de aanleg van de rotonde 12 maart een presentatie wordt gegeven in het Dorpshuis om de bewoners op de hoogte te brengen van de werkzaamheden.

Reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat
De heer Van Ostaijen zegt dat er de afgelopen periode veel studie is gedaan hoe de reconstructie het beste kan worden aangepakt. Verder zegt hij dat de gemeente onlangs met het Hoogheemraadschap van Rijnland een intentieverklaring heeft ondertekend om de werkzaamheden aan te pakken en de financiële lasten te verdelen. De plannen (het ontwerp) zullen over enkele maanden gereed zijn waarna onderzocht zal moeten worden hoe een en ander kan worden gefinancierd. De wethouder zegt dat de noodzaak om iets te doen duidelijk is maar dat het financieel wel lastig zal worden.
Verder zegt hij dat de fietssuggestiestroken en het instellen van eenrichtingsverkeer een positief effect hebben. Voordat de reconstructie plaatsvindt zal het reguliere onderhoud gewoon worden uitgevoerd. Op de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat is er veel vorstschade, zoals ook elders in de gemeente. Er wordt hard gewerkt om deze schade te herstellen.
Tot slotte zal door de gemeente aandacht besteed worden aan de verhoging van de weg die is gekomen na de aanleg van de nieuwe brug bij de boerderij van de familie Van Boheemen.

3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
De heer J. van Schie zegt dat de brievenbus die op het kerkplein staat binnenkort gaat verdwijnen. Hij informeert of de Adviesraad hier tegen nog protest zal aantekenen. De Adviesraad zal aan TNT hierover schrijven. De KBO blijkt dit ook te hebben gedaan.
Op verzoek van Lida van den Akker zal Bas Ligthart nagaan wat de plannen zijn met het opnieuw plaatsen van een smiley in Wilsveen.

4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad van 29 november 2012
Naar aanleiding van dit verslag bericht Koos dat de Adviesraad door woningbouwvereniging Vidomes is benaderd om samen met de bewonerscommissie te praten over ideeën voor het benutten van de bestaande woningvoorraad in Stompwijk. Verder worden er geen op of aanmerkingen gemaakt op het verslag.

5. Voortgang plannen kulturhus
Wethouder Rensen bericht dat er in de plannen voor de realisatie van het kulturhus een belangrijke fase zijn ingegaan. Binnen het beschikbare budget is volledige nieuwbouw op de locatie van de huidige school mogelijk. Ook de exploitatie van het kulturhus, met name het deel dat voor activiteiten wordt gebruikt, is vrijwel rond. Het college heeft voor de eerste jaren geld gevonden om deze exploitatie volledig kostendekkend te maken. Er is ook geld beschikbaar voor een programmamanager/conciërge. Voor een periode van 9 jaar is rekening gehouden met deze subsidie. Op 4 maart zullen de plannen in de commissie besproken worden en op 26 maart in de gemeenteraad. Nadat ook de gemeenteraad akkoord is zal een ontwikkelaar gezocht worden. Het is de bedoeling dat het kulturhus begin 2015 in gebruik kan worden genomen. Als het ontwerp gereed is zullen belangstellenden waaronder omwonenden van het kulturhus bij de plannen betrokken worden. Op het terrein van het kulturhus zal een voorziening getroffen worden voor het parkeren van auto’s van bezoekers. Het ruimtelijk kader van het kulturhus zal op de website van de gemeente worden geplaatst.
Als het kulturhus is gerealiseerd zullen op het terrein van het Dorpshuis en het Wit Gele-kruisgebouw woningen gebouwd worden.
De aanwezigen complimenteren de gemeente met dit goede en positieve nieuws.

6. Plannen voor de verbindingsweg
Wethouder Van Ostaijen bericht dat het een tijdrovend traject is. Het tracé is bekend en de gemeente is bezig met de aankoop van gronden. Het definitief ontwerp voor de realisatie van de verbindingsweg is vrijwel gereed maar financieel is een en ander nog niet rond; er vinden nog gesprekken plaats met onder andere het stadgewest Haaglanden. De wethouder zegt dat er voorgang wordt gemaakt; hij verwacht dat het definitief ontwerp in de eerste helft 2013 gereed is.
Dit ontwerp zal in de vergadering van de Adviesraad besproken worden.

7. Rondvraag
De heer J. Kenemans heeft vernomen dat er met het verstrekken van omgevingsvergunningen, door de samenwerking binnen Haaglanden een wijziging komt. Hij zou hier graag over geïnformeerd worden. De gemeente zal dit natrekken en de volgende vergadering van de Adviesraad inhoudelijk op deze wijziging reageren.
Doordat, zoals eerder gepland, de plannen over de verbindingsweg niet behandeld zijn op de openraadhuisvergadering van 9 januari jl. de heer J. van Schie voor niets naar deze vergadering geweest. Hij zegt het slecht te vinden dat hierover niet gecommuniceerd is. Wethouder van Ostaijen zegt hierop dat de plannen nog niet gereed zijn; hij biedt zijn excuses aan dat dit niet is gecommuniceerd.

8. Sluiting
De voorzitter van de Adviesraad dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng waarna hij de vergadering sluit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 4 juli 2013

Voorzitter, Secretaris,

J.M. van Wissen A.H.M. Janson