KBO diverse activiteiten

KBO activiteiten september- oktober

50+ beurs 15 september

Woensdag 15 september gaan 28 personen de 50+ beurs bezoeken, wij verzamelen 09.45 uur bij sporthal “Meerhorst”, om 10.00 uur vertrekken wij richting de jaarbeurs in Utrecht voor een leuke dag, na het concert 20.30 uur vertrekken wij weer naar Stompwijk.

Kaarten en Rummicubspelen met Zoeterwoude

Donderdag 30 september komt KBO Zoeterwoude weer kaarten en Rummicubspelen in Stompwijk, vanaf 14.00 uur bent u welkom in het Dorpshuis, de kosten voor de thuisspelers bedragen € 3,- per persoon, opgave en betalen bij Aad v.d. Ham op de soosmiddag.

Voorlichting OV. Chipkaart 7 oktober height=60

Donderdag 7 oktober kunt u deelnemen aan een voorlichtingmiddag over de mogelijkheden en beperkingen van de per 1 januari 2011 verplicht te gebruiken vervoerskaart voor het reizen met trein bus en andere openbaar vervoers aanbieders. Vanaf 14.00 uur is iedereen die hier belangstelling voor heeft van harte welkom in het Dorpshuis, iedereen is welkom, u hoeft geen lid te zijn van KBO Stompwijk. De voorlichting wordt gegeven met power point presentatie.

Ontmoetingsdag dinsdag 12 oktober

Dinsdag 12 oktober gaat KBO Stompwijk de opening van het nieuwe KBO jaar vieren met een gezellig samenzijn in het dorpshuis, wij beginnen met een gebedsviering, hierin wordt voorgegaan door oud omroeppastoor van de KRO Adri Verweij, die de gehele dag in ons midden blijft. Hij is een zeer boeiende spreker over allerlei onderwerpen. Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers kunt u even bijpraten. Na het gebruiken van enige drankjes, wordt er een heerlijke lunch geserveerd. Hierna gaan wij in gesprek over een thema die door Adri Verweij wordt omgeven met anekdotes en verhalen uit zijn rijke ervaring als omroeppastoor. Kosten van deze dag bedragen € 22,00 per persoon, graag betalen over de Rabobank op nummer 375349243 T N.V KBO Stompwijk of contant op de soosmiddag bij Dhr. Aad v.d. Ham. Met vriendelijke groet bestuur KBO Stompwijk.