jaarvergadering

 Geachte schaatsliefhebbers   De jaarvergadering van IJsclub Nut en Vermaak is vanavond dinsdag 23 november 2010 om 20.30 uur in café De Gouden Leeuw. Het bestuur nodigt een ieder uit die de club een warm hart toedraagt.  Vanavond stellen Frans Oliehoek en Leo de Haas zich herkiesbaar als bestuursleden. Er wordt teruggekeken op de gebeurtenissen van het seizoen 2009/2010 en uiteraard bespreken we het huidig seizoen 2010/2011. De agenda is te bezien op onze website www.ijsclubstompwijk.nl.

Tot straks!  Namens het bestuur, Erwin van Es Secretaris “Nut en Vermaak”