Toekomstvisie van de Dorpsraad uit 2004

Dit lijkt mij wel de geschiktste plaats om een toekomstvisie -toevertrouwd aan het papier in 2004- van de “Dorpsraad” op te nemen. Ik trof de visie aan op de website van www.vriendenvanstompwijk.nl. In de visie wordt warempel ook al over het Kulturhus gesproken. En dat al in 2004!