Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

 Het bestuur van de Katholieke Bond van ouderen wenst alle leden en sympathisanten alle goeds toe voor het nieuwe jaar, dat we elkaar allen weer mogen ontmoeten bij de activiteiten op de soos.

Ledenvergadering Het bestuur nodigt u uit voor een ledenvergadering op 11 januari in het Dorpshuis. Aanvang 14.00 uur Wij zullen het agendapunt contributieverhoging per 1 januari 2011 gaan bespreken. Voor uitgebreide toelichting verwijzen wij de leden naar de bijlage in de nestor van december 2010.

Oliebollen Het bestuur en de soosleden van KBO Stompwijk bedanken het CDA uit Leidschendam –Stompwijk voor de heerlijke oliebollen op de laatste soosmiddag van het jaar.

Museum + bus. De deelnemers voor het museumbezoek 24 januari,  worden verzocht de bijdrage a 12,50 voor de middaglunch te betalen of overmaken  naar  KBO Stompwijk rekeningnummer  375349243.

Het bestuur van KBO Stompwijk.