Kaartavond Blesruiters

Zo nu alle feestdagen weer voorbij zijn gaan wij weer kaarten en wel op vrijdag 14 januari. We beginnen  om 20.00 uur en de kantine is geopend vanaf 19.30 uur. Ook willen wij Fred v.d. Poel veel sterkte toewensen met zijn herstel.

Ton