Verslag gebruikersvergadering Stichting Dorpshuis, 18 januari 2011

Gebruikersvergadering Stichting Dorpshuis 18 januari 2011.

Aanwezig: Annemieke Loomans (Bingo) Nils van Veen Micky Hoogervorst (Asafoetida) Kees Jansen, Robert Bennis (Fanfare) Antoon van Santen, Sjaak Kappetein, Aad Ham (KBO), Kees van Boheemen, Anneke van Bemmelen (hobbyclub) Laura Oliehoek (zumba)

Aad de Haas, Jan Kenemans, Trees van Velzen, Guus Belt, Jetty Noordzij (schilderclub en verslag) Dorpshuis.

Afwezig: Marina v.d. Salm (met bericht) VrouwActief, Naaiclub, Jazzballet, Engelse en Franse les

1. Jan Kenemans (voorzitter) opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een korte terugblik op 2010 volgt. Het Dorpshuis staat er goed voor we gaan verder met het uitbreiden van activiteiten op de ingeslagen weg. Het Kulturhus Stompwijk laat nog op zich wachten. Het is mooi, dat we het Dorpshuis hebben kunnen opknappen waardoor het geheel verbeterd is.

De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om bestuursleden af te vaardigen. Er is dringend behoefte aan nieuwe mensen. De voorzitter Jan Kenemans stopt met zijn functie. Er zijn veel taken in te vullen, waarbij een huismeester sterk wordt gemist. Met Trees van Velzen hebben we een aantal taken ingevuld. Het Dorpshuis zorgt voor een lijst met wat er te doen valt en maakt een handleiding voor de gebruikers.

De leden van de vergadering zijn van mening, dat het werk zoveel mogelijk bij de huurders/gebruikers neergelegd dient te worden.

2. Financiële situatie. Aad de penningmeester heeft een goed bericht voor de gebruikers: de huur gaat niet omhoog. Het Dorpshuis heeft goed gedraaid. De Personeelskosten zijn omlaag gebracht door het inzetten van vrijwilligers. Van het OranjeFonds en de Gemeente Leidschendam-Voorburg is subsidie ontvangen voor het opknappen en het organiseren van sociale activiteiten.

3. Activiteiten. Twee activiteiten zijn gestopt. De toneelvereniging heeft elders onderdak gevonden en de disco 20+ is gestopt vanwege het sluitingsuur.

4. Klussendag 18 en 19 maart NL doet. Het Dorpshuis vraagt vrijwilligers om te helpen opruimen en schoonmaken, verven etc. Bovendien worden de huurders verzocht na te gaan wat er weg kan. Gebrek aan opslagruimte is groot.

5. Wat biedt het Dorpshuis: Het Dorpshuis biedt een permanente internetaansluiting. beamer en scherm. Goed uitgeruste keuken: vaatwasser, oven en frituurmogelijkheid. Bij grotere bijeenkomsten/vergadering etc kunnen medewerkers worden ingezet.

De wensen van de gebruikers zijn:

  • Een lift in het gebouw
  • Tafeltennismogelijkheid
  • Open doorgang naar de kelder
  • Downloaden van muziek via internet aansluiting.

Verzoek van het Dorpshuis is dat ieder de zaal netjes achterlaat.

6. Aan de onderlinge samenwerking wordt verder gewerkt. Door:

  • informatie en inspraak
  • betrekken bij beleid
  • jaarverslag
  • jaarlijks gebruikersvergadering
  • brainstormen over nieuwe ideeën
  • gebruik maken van elkaars kwaliteiten

De procedure bij ontruiming wordt uitgelegd. De sleutelhouders krijgen informatie. De KBO houdt zelf een ontruimingsoefening.

N.B. Voor de te bespreken ruimte en extra zaken is Trees van Velzen tel. 0624564147 contactpersoon.

7. Werkgroepen. Jaarlijks wordt eind augustus de aftrap gegeven voor het nieuwe seizoen onder het motto: “Stompwijk leeft”. Kees van Boheemen en Trees van Velzen nemen het voortouw; er zijn nog wel meer mensen nodig. Kees informeert bij de fanfare.

8.Wat verder ter tafel komt. Anton van Santen heeft bezwaar gemaakt tegen het parkeerverbod bij het Dorpshuis. Begin februari volgt de uitslag.

Tot slot zijn alle gebruikers inclusief de Sint Laurentius kerk tevreden met hoe het gaat in het Dorpshuis. We sluiten af met een drankje.