Nieuwsbrief KBO – Stompwijk

 

Katholieke  Bond van Ouderen te Stompwijk

Contributie betalen

U kunt in de loop van deze maand een bestuurslid van de KBO aan de deur krijgen voor het aanbieden van de contributiebrief.Zoals vorig jaar is het mogelijk om het bedrag te betalen door middel van een bank of giro overschrijving (voorkeur). Het bedrag voor het lidmaatschap is € 21,— p.p.

Jaarkalender 2011

Doordat er een aantal wijzigingen zijn in deze kalender, krijgt u met de volgende nestor een aangepaste  kalender toegestuurd, hierin zijn een aantal activiteiten toegevoegd of is de datum gewijzigd, de uitvoering zal herkenbaar zijn door de toevoeging “gewijzigd”.

Bedevaart naar Den Bosch (Bossche –Bedevaart) 10 mei

Ook dit jaar gaan wij 10 mei weer naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, gezien de positieve reacties op de bedevaart van 2010, houden wij de zelfde volgorde aan zoals vorig jaar.

De volgorde is als volgt:

10.30 uur aankomst in restaurant “De Parade”voor  de  koffie met een  Bossche Bol,

12.00 uur plechtige  eucharistieviering in de St. Jan,

13.30 uur einde eucharistieviering,

15.30 uur plechtig lof  in de St. Jan,

16.30 uur vertrek naar huis.

Zoals u misschien is opgevallen, is de lunch vervallen, dit om de kosten zo laag mogelijk te houden. De kosten voor deze dag inclusief verzekering bedragen € 36,— per persoon. Bij deelnamen van meer dan tien personen, komt de bus naar sporthal  de Meerhorst in Stompwijk. Opgave op de soos of per telefoon 071-5804342, uw opgave moet voor 15 maart binnen zijn.

Het bestuur van KBO Stompwijk