Beste bewoners van Stompwijk,

De leerlingen van groep 8 van de Maerten van den Veldeschool doen dit jaar weer mee aan het Zoeterwouds dictee, georganiseerd door de Rotary club. Het dictee bestaat uit ongeveer 250 woorden. De leerkrachten doen natuurlijk ook mee. 

Het thema van dit jaar is: groei. De avond duurt van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Wij hopen dat u wilt sponsoren. De kinderen komen zéér binnenkort bij u aan de deur. De opbrengst van het Zoeterwouds dictee gaat naar ons goede doel. Heeft u nog vragen, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de school.

Mede namens de kinderen hartelijk bedankt.

Meester Richard