Bingo in het Dorpshuis

 Maandag 6 juni is het alweer de laatste Bingoavond van dit seizoen.

Wij hopen dat velen deze avond komen bezoeken.  We beginnen zoals altijd om ongeveer 20.00 uur. Als het goed is beginnen we weer na de vakantie. De data worden in de Dorpsketting bekend gemaakt. De eerste datum is maandag 12 september.

Lenie Zuidgeest