ÏJsclub Nut en Vermaak

Geachte schaatsliefhebbers,

De jaarvergadering van IJsclub Nut en Vermaak zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 22 november 2011 om 20.30 uur in café De Gouden Leeuw aan de Doctor van Noortstraat 76 te Stompwijk.

Het bestuur nodigt een ieder uit die de club een warm hart toedraagt.

Op deze avond stellen Margret Vurens en Marjo van Veen zich herkiesbaar als bestuursleden. Kees Juffermans treedt na 18 jaar bestuurswerk af.

Het bestuur draagt Marc Hilgersom voor als nieuw bestuurslid. Overige kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden met ten minsten 10 handtekeningen van leden. In deze vergadering wordt er teruggekeken op de gebeurtenissen van ´t (vorig) seizoen 2010/2011 en uiteraard kijken we naar het huidig seizoen 2011/2012.

De agenda is te bezien op onze website www.ijsclubstompwijk.nl. Tot dinsdag 22 november!

Namens het bestuur, Erwin van Es, secretaris “Nut en Vermaak”