Kerstviering KBO 21 december 2011: foto impressies

Op 21 december jongstleden vierde de KBO afd. Stompwijk het ieder jaar terugkerende kerstviering. Een flink deel van de dag is altijd ingeruimd voor een gezellig samenzijn in Partijherberg Het Blesse Paard. Wij geven hierbij een kort verslag en dan eenfotoimpressie:

21 december 2011 de kerstviering van het KBO. 

De dag ving aan met een viering in de Laurentiuskerk o.l.v. diaken Peeters.  Tot verrassing van velen stond de stal achterin de kerk i.p.v. voorin, wat men gewend was. Het was trouwens een mooie stal.  

De preek was goed en gelouterd ging men na afloop naar het Blesse Paard, alwaar de koffie met gebak klaar stond. Deze werd met smaak genuttigd. De voorzitter heette een ieder welkom en wenste onze leden een fijne dag toe. Hetgeen wel bleek te lukken want er werd ruim geschonken, je hoefde in ieder geval niet op een droogje te zitten. Hetgeen natuurlijk wel bijdroeg aan de algehele stemming.

Er werden ook nog grappige of gevoelige stukjes voorgelezen door leden. En Arie Paardekooper luisterde het geheel op met mooie kerstmelodieën , afgewisseld met vrolijke, bekende liedjes. Hij werd bijgestaan door zijn dochter, die enkele hele mooie nummers ten gehore bracht. Zoals het “Halleluja” en wat nummers van Elvis Presley.  E.e.a  werd enorm gewaardeerd.

Het diner was, hoe kan het ook anders, voortreffelijk. Iedereen was dan ook na afloop vol lof hierover. Zodat wij ook dit jaar weer kunnen terugkijken op een fijne kerstviering 

 

 

 En steeds meer leden van de KBO hanteren de digitale camera, dus vooruit dan maar, nog een setje met foto’s, maar dan uit andere hand: