Stemt u ook voor ons boerderijschoolproject?

(50 van 70)

Dat vroeg de Maerten van den Veldeschool u eind november.

Wij nodigden u uit om uw stem uit te brengen voor ons boerderijschoolproject, om ons op die manier een flinke subsidie te bezorgen.  

Op 19 december werden wij op onze beurt uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst waarop bekend gemaakt zou worden welke projecten in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit het Rabobank Rijnstreekfonds.

Juffrouw Yvonne Hartkamp had de eer om de Maerten van den Veldeschool te vertegenwoordigen op het kantoor van de Rabobank in Alphen aan den Rijn. Van tevoren was niet bekend of we een bijdrage zouden ontvangen. Wel wisten we dat de hoogte van de bijdrage afhankelijk was van het aantal stemmers op het project. 

Tijdens de bijeenkomst werd de spanning opgevoerd doordat eerst de projecten met de minste stemmers en dus de laagste bijdrage bekend gemaakt werden. Hoe verder de uitreiking vorderde, hoe hoger de bedragen werden. Op een gegeven moment passeerde de € 1000,00 en nog was de Maerten van den Veldeschool niet aan de beurt! Zelfs de € 2000,00 mochten we laten passeren.  

Uiteindelijk bleek dat wij voor ons project € 2.704,50 mogen ontvangen. Een geweldig bedrag, waarmee wij weer een jaar met de kinderen van groep 6 en 7 kunnen werken en leren op de boerderij!

 Dit betekent ook dat er ontzettend veel mensen gestemd hebben op ons boerderijschoolproject. Daar zijn wij u zeer dankbaar voor. Het geeft een goed gevoel dat Stompwijk de Maerten van den Veldeschool zo’n warm hart toedraagt! 

Peter Witteman