KBO donaties ophalen

Waar is het jaar toch gebleven? De tijd vliegt! Want, ook dit jaar kunt u weer benaderd worden door een van onze bestuursleden voor een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten voor de senioren van Stompwijk.

Twijfelt u aan de persoon die langs komt, vraag dan gerust om een legitimatie.

Wij verheugen ons erop dat de vereniging springlevend is en in een grote behoefte in Stompwijk e.o. voorziet. Het is daarom belangrijk dat de vereniging gezond blijft.

De deelneming van ook jongere ouderen, door lid van KBO te worden, stemt ons tot tevredenheid en geeft voor 50plussers een mooie kans nieuwe activiteiten te ontplooien en in gezamenlijkheid aan de verdere uitbouw van de vereniging te werken.

U was vorig jaar bijzonder gul in uw gave, wij hopen dat wij ondanks de sombere berichten toch weer op u mogen rekenen, want ook voor ons gaat de subsidiekraan dicht, een ongewisse toekomst ligt in het verschiet.

Het bestuur dankt u bij voorbaat voor uw bijdragen.

Namens het KBO bestuur, secretaris Antoon van Santen.