Inschrijven nieuwe seizoen

IJsclub Nut en Vermaak

Ook in het nieuwe schaatsseizoen zal onze ijsclub zowel in Zoetermeer als Den Haag schaatstrainingen aanbieden voor alle niveaus.

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil je leren schaatsen, meld je dan aan voor de lessen in Silverdome Zoetermeer op donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.

Ben je ouder dan 12 jaar en wil je leren schaatsen dan zijn er mogelijkheden op de Uithof om de schaatstechniek onder de knie te krijgen. Senioren kunnen terecht op woensdagavond vanaf 22.00 uur.

Heb je vroeger al les gehad en wil je weer gaan schaatsen dan zijn er ook mogelijkheden voldoende. Niet alleen op woensdagavond is er een trainingsgroep, maar ook op maandagavond zijn er mogelijkheden.

Heb je interesse vul dan de inschrijfformulieren in en meld je aan. Deze formulieren zijn te downloaden via de site www.ijsclubstompwijk.nl.

Tom de Haas

 Inschrijfformulier voor het nieuwe schaatsseizoen 2011/2012. Lees alles nauwkeurig door en kruis aan waar het gevraagd wordt. Dit geldt vooral voor  deelname aan wedstrijden.

   

DEELNAME (DISTRICTS)WEDSTRIJDEN LEIDEN

Gedurende het seizoen worden er door de jeugdschaatscommissie van het District Sassenheim wedstrijden georganiseerd in de IJshal Leiden. Het is voor iedere jeugdschaatser mogelijk om hieraan deel te nemen. Deze wedstrijden worden verreden op zaterdagochtend.    

Op het inschrijfformulier graag aangeven of je aan deze wedstrijden deel wilt nemen. Deelname aan Nieuwjaarswedstrijden en Andries Kwik bokaal is op uitnodiging.

MATERIAAL

Alle kinderen die met schaatsen gaan beginnen, starten met zgn. ‘’Easy gliders’’ (Zandstra). Het is verstandig om deze schaatsen te dragen onder stevige schoenen.

Alle kinderen die minimaal 1 seizoen les hebben gehad mogen overstappen op noren of combinoren. Combinoren  zijn noren met harde hoge schoenen (vgl skeelers en skates). Dit wordt speciaal aangeraden voor die kinderen die de overstap naar echte noren nog te groot vinden. Het is natuurlijk ook nog steeds toegestaan om gedurende het 2de seizoen op easy gliders te rijden.

Wilt u weten welke schaatsen het beste voor uw kind zijn, neem dan contact op met een van onze trainers. 

NIEUWE INDELING TRAININGSUREN:

In het nieuwe seizoen zullen er enige wijzigingen in de indeling van de trainingsuren worden doorgevoerd. Op woensdag zullen er 2 trainingsperioden zijn. Wo1 (17.00-18.15 uur) wordt een extra trainingsuur voor pupillen en junioren C. In overleg kunnen ook jun.B op dit uur trainen. Wo2 (18.30-19.45 uur) is alleen toegankelijk voor leden van de gewestelijke langebaan en marathonselecties. Marathonrijders kunnen Wo2 slechts aanvragen in combinatie met minimaal 2 andere abonnementen.

Do1 (17.00-18.15 uur) wordt een uur waarop de gewestelijke langebaanselecties en de schaatsers met ijsfaciliteiten (puntenrijders) terecht kunnen.  Schaatsers die vorig seizoen aan de limiet hebben voldaan mogen vanaf het begin van het seizoen op Do1 trainen. Tot aan de kerst is nieuwe instroom nog mogelijk.

Een abonnement op Do1 is alleen mogelijk in combinatie met minimaal 2 andere abonnementen.

DEELNAME MARATHONWEDSTRIJDEN:

De marathoncompetitie op de Uithof wordt verreden op vrijdagavond (vanaf 21.45 uur). Voor de senioren (incl. jun.A) worden er 10 wedstrijden georganiseerd, voor de junioren (B en C) zijn dit er 6.

Voor deelname aan de marathoncompetitie zijn kosten verbonden. Junioren B + C betalen € 18,50 , senioren betalen € 25,00. Deze bedragen gelden bij aanmelding voor het schaatsseizoen. Meld je jezelf aan tijdens het nieuwe schaatsseizoen dan wordt er € 2,50 extra in rekening gebracht. Iedereen die aan de marathoncompetitie deel wil nemen moet in het bezit zijn van een transponder. Deze is te verkrijgen via www.mylaps.com.

Komend seizoen zal de C1 en M1 klasse verdwijnen, er zal een C3 en M3 worden toegevoegd. Voor pupillen zullen er op zondagochtend enkele marathons worden georganiseerd. Deelname aan de pupillencompetitie kost 12 euro. Pupillen hoeven geen eigen transponder aan te schaffen.

DEELNAME LANGEBAANWEDSTRIJDEN

Iedere abonnementhouder mag deelnemen aan langebaanwedstrijden op de Uithof. Pupillen en junioren C rijden hun wedstrijden op zondagochtend (aanvang 7. 00 uur). Voor Junioren B, A en senioren staan de zaterdagavond (aanvang 20.00 uur) en de zondagavond (aanvang 19.30 uur)  gereserveerd.

Om aan wedstrijden deel te kunnen nemen dien je in het bezit te zijn van een licentie langebaan. Om de ijshuur voor het rijden van wedstrijden te bekostigen, dient iedere wedstrijdrijder ook vastrecht te betalen.

LICENTIE/SPORTLIDMAATSCHAP

Met de introductie van het sportlidmaatschap door de KNSB, is het niet meer verplicht om een licentie bij het abonnement af te nemen. Een licentie is alleen verplicht indien je deel wilt nemen aan gewestelijke of landelijke langebaan, marathon en shorttrackwedstrijden. Bij het sportlidmaatschap kun je blijven profiteren van allerlei KNSB acties (o.a. abonnement SchaatsSport, korting op evenementen, kleding, materiaal e.a. en mogelijkheden tot inloggen op speciale site). In vergelijking met een licentie ben je tussen de 10 en 15 euro goedkoper uit. In beide gevallen ben je ook nog verzekerd tegen ernstig letsel en invaliditeit (als aanvulling op eigen verzekering). BEZOEK VOOR VERDERE INFO WWW.KNSB.NL.

Reglement:

1. De ijsclub behoudt zich het recht voor om abonnementen te weigeren. Dit  i.v.m. het maximum aantal te verdelen abonnementen per trainingsavond. (Oude abonnementhouders hebben voorrang)

2. Opgave van schaatstrainingen alleen met volledig ingevuld formulier!

3. Een ieder doet geheel op eigen risico aan de trainingen mee !

4. Formulieren inleveren of opsturen voor zondag 12 augustus a.s. naar Tom de Haas Gonzagaruimte 45,       2728 NW  Zoetermeer of mailen naar

tomdehaas@ziggo.nl. DENK AAN DE PASFOTO!