Adviesraad

Beste mensen,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 6 september.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis en begint om 20.00 uur.

De agenda

1.        Opening

2.        Mededelingen w.o..stand van zaken:

           aanleg rotonde Meerlaan/N206

           plannen herinrichting Meerlaan

           bereikbaarheid Stompwijkseweg bij calamiteiten

3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet- geagendeerdepunten)

4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 5 juli

5. Recreatief knooppunt

6. Voortgang Kulturhus

7. Rondvraag

8. Sluiting

Aad Janson, secretaris

Agenda en verslag:

Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 6 september en het verslag van de vergadering van 5 juli 2012 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21.

Volgende vergadering Adviesraad:

De volgende openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk is gepland op donderdag 29 november  2012.