Woensdagavondbridge in het Dorpshuis

Woensdagavondbridge in het Dorpshuis

De woensdagavondbridge start op woensdag 19 september om 19.30 uur. Graag van te voren aanmelden, liefst met partner.

De bijdrage is weer € 5.00 incl. 2 consumpties.

We bridgen eens in de twee weken en wel 19/9, 4/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12 26/12 niet i.v.m. 2e Kerstdag, dan 9/1, 23/1 etc.

Noteer deze data alvast in uw agenda.

Aanmelden bij:

Trees van Santen: Treesvansanten@hotmail.nl Tel. 5801670

of Jos Luiten: Ceesenjos@hotmail.com Tel. 5803359

Voor de beginners is er de mogelijkheid ook mee te doen. Dat zal besproken worden op 17 september tijdens de

eerste bridgeles.