Tweetal acties van “Stompwijk ’92 “

 

In de maand november start de sportvereniging weer een tweetal bekende acties op en wel:

DE DONATEURSACTIE

Sinds jaar en dag hebben wij een flink aantal mensen – donateurs/begunstigers – die ons jaarlijks met hun donatie steunen; het te geven bedrag is vrij. U heeft deze week de acceptgiro en begeleidende brief in de bus gekregen. In te vullen hoeft U slechts het bedrag dat U ons wilt geven. Onze donateurs zijn een onmisbare schakel om ons huishoudboekje mede kloppend te houden. Dat laatste is in deze tijd niet zo eenvoudig.

De gemeentelijke subsidie op jeugdleden wordt bijvoorbeeld de komende jaren geheel afgebouwd wat onze vereniging hard treft. Ons doel blijft desondanks onverkort het aanbieden van velerlei takken van sport tegen een betaalbare prijs. Verder is de belangrijke sociale functie van onze vereniging in het dorp onomstreden. 

Indien u als donateur er toe bijdraagt dat dit allemaal mede mogelijk blijft, zijn wij u zeer erkentelijk.

Wij bedanken u indien u ook dit jaar door middel van uw donatie aan ons denkt.

DE BANKETLETTERACTIE

Ook een bekende actie van “Stompwijk ‘92”, al vanaf de oprichting elk jaar gevoerd. Wij schrijven bedrijven aan of ze rondom Sinterklaas personeel of zakenrelaties willen trakteren op een banketletter, waarvan de kwaliteit prima is. U hoeft slechts Uw aantal op te geven, wij kopen ze voor U in en brengen ze bij Uw bedrijf op de dag door U gewenst.

De rekening volgt later..

De prijs wordt met opzet matig – € 9,— – gehouden. Een deel daarvan vloeit dan in de kas van onze vereniging. Ook dat houdt mede het aanbieden van de vele sporten die men kan beoefenen bij onze vereniging tegen billijke contributies, mogelijk. Wij hopen dat u in weerwil van de economisch wat moeilijke tijden weer meedoet en bedanken u hiervoor bij voorbaat

Particulieren kunnen overigens ook bestellen, uw steun stellen wij op hoge prijs.

Hans Vreeswijk

Secretaris “Stompwijk ‘92”