Banketletteractie Stompwijk92

banketletteractieBANKETLETTERACTIE “   Stompwijk ‘92”

Deze week hebt U nog de gelegenheid mee te doen met onze actie. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als U ook dit jaar weer meedoet. Wij verzoeken u uw formulier met het verlangde aantal letters in te leveren bij ondergetekende. De letters worden dan bij U bezorgd op de door U gewenste dag.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Hans Vreeswijk Dr.van Noortstraat 202, 2266HC STOMPWIJK

javreeswijk@ziggo.nl, tel. 071-5803259.