Geachte schaatsliefhebbers

Geachte schaatsliefhebbers,

De jaarvergadering van IJsclub Nut en Vermaak zal dit jaar gehouden worden op (vanavond) dinsdag 27 november om 20.30 uur in café De Gouden Leeuw aan de Dr. van Noortstraat 76 te Stompwijk.

Het bestuur nodigt een ieder uit die de club een warm hart toedraagt.

Op deze avond stellen Tom de Haas en Erwin van Es zich herkiesbaar als bestuursleden. Overige kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden met ten minsten 10 handtekeningen van leden. In deze vergadering wordt er teruggekeken op de gebeurtenissen van ´t (vorig) seizoen 2011/2012 en uiteraard kijken we naar het huidig seizoen 2012/2013.

De agenda is te zien op onze website www.ijsclubstompwijk.nl.

Tot dinsdag 27 november!

Namens het bestuur, Erwin van Es – Secretaris “Nut en Vermaak”