Kerstviering KBO

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Kerstviering  van de KBO 20 december 2012

Donderdag 20 december gaat KBO-Stompwijk weer haar kerstviering vieren.

Het bestuur heeft in samenwerking met Het Blesse Paard weer een prachtige dag met verassingen voor u kunnen samenstellen.

Wij beginnen met een eucharistieviering om 10.00 uur in H. Laurentiuskerk, hier worden wij ondersteund door het eigentijds/parochiekoor voor de gezangen. De voorganger is pastoor J .v.d. Bie, alle leden zijn uitgenodigd om hier aanwezig te zijn.

Hierna gaan wij naar Het Blesse Paard waar wij beginnen met koffie met gebak. Vervolgens komt de borrel op tafel om de kelen te smeren, om ongeveer 13.00 uur gaan wij genieten van een heerlijk diner, dit gaat de gehele middag voortduren.

Wat er allemaal op tafel gaat komen houden wij nog even voor ons, het wordt de verrassing van de dag, u zult versteld staan wat de kok voor ons in petto heeft.

Arie Paardenkoper gaat deze middag weer muzikaal ondersteunen met stemmige muziek, met zang van zijn dochter.

Wat gaat deze dag kosten: ook hier hebben wij met de directie weer een zeer betaalbare prijs kunnen afspreken, deze dag gaat

€ 45,00 p.p. bedragen, zowaar hoe kan het in deze tijd.

Wij verzoeken u om bij deelname aan deze dag, zich op te geven bij dhr. Aad v.d. Ham telefoon nummer 070 3205410.

Het bedrag kunt u over maken per bank, t.n.v. KBO–Stompwijk bankrekening nummer 375349243 van RABO – Rijnstreek.

Wij moeten uiterlijk 16 december weten wie zich deze dag laat verwennen.

 

Bestuur KBO, Antoon v. Santen