Bridge in het Dorpshuis

Bridge in het Dorpshuis

a.s. Woensdag  9 jan. is er weer bridge in het Dorpshuis.

Graag om 19.15 u aanwezig zijn zodat we om 19.30 u kunnen beginnen.

Ook degene die nog op les zitten zijn van harte welkom.

 

Voor opgeven of afmelden  z.s.m. bellen met Trees v Santen tel 071 5801670