Openbare vergadering van de Adviesraad donderdag 7 februari 2013

Op donderdag 7 februari aanstaande is er weer een openbare vergadering van de Adviesraad. De agenda is nog niet gereed maar een aantal projecten uit de gebiedsvisie zullen worden geagendeerd. Zo zal gesproken worden over de verbindingsweg en de voortgang van het Kulturhus. In de Dorpsketting van 4 februari zal de agenda worden gepubliceerd. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad,

Aad Janson, secretaris