Renovatie kantine Stompwijk92 nu definitief

Renovatie kantine “Stompwijk ‘92” nu definitief

Half januari heeft u kunnen lezen over plannen tot renovatie van de kantine van onze vereniging. Stilgezeten hebben in die tussentijd de diverse instanties niet. De renovatiecommissie is zeer actief met het verder uitwerken der plannen. Ook waren er diverse constructieve gesprekken met het hoofdbestuur dat gaat over de accommodaties en die definitief groen licht moet geven voor de realisatie der plannen. Het is ons een genoegen te kunnen mededelen dat dat groene licht vorige week is gegeven, de commissie kan nu verder en daadwerkelijk beginnen.

Over het werkschema valt te zeggen dat 13 mei a.s. men hoopt te starten met het slopen van de bar en plafond. Klaar hoopt men te zijn op 11 augustus, opening voorzien 31 augustus.

Zeer veel werk staat de commissie te wachten; het zijn zeer gemotiveerde mensen, we hebben er alle moed op dat zelfs rekening houdende met de kermis, vakanties, Summerland en noem nog maar wat op, het project in die tijdspanne gaat lukken.

Het plan is fors en allesomvattend, de kantine krijgt een volledige facelift, nieuwe vloer, nieuw meubilair enz. enz.

Interessant is de vraag hoe de vereniging denkt dit financieel op te gaan brengen. Het bedrag is ferm doch haalbaar. We denken aan een driesporenbeleid te weten:

· de vereniging draagt zelf bij

· het aanschrijven van fondsen voor een bijdrage. Te denken valt aan het   Fonds 1818, de Rabobank.

· ook de renovatiecommissie wil een inspanningsverplichting doen.

Dat laatste ziet er als volgt uit:

De kantine wordt verdeeld in kavels. Zie onderliggend document en bijbehorende prijzen. Stel, u heeft voor ons project € 30,— over, dan zou u bijvoorbeeld een barkruk voor uw rekening kunnen nemen. Een vrije donatie is ook prima. Het rekeningnummer is 117357030 t.n.v. Stompwijk ’92 onder vermelding van: Verbouwing Kantine.

Aanstaande zaterdag hebben we met de afsluitende finaleavond van het ZZ/Zaalvoetbaltoernooi vermoedelijk veel volk over de vloer en hopen we met deze actie een goed begin te maken.

De komende maanden zullen we op gepaste wijze aandacht vragen voor onze acties en u op de hoogte houden van de vorderingen.

Resteert de vraag als het allemaal wat tegenvalt ten aanzien van het geld dat binnengehaald wordt. Wij zullen dan niet paniekeren maar in dat geval kiezen voor wat soberder uitvoering dan wel bepaalde werkzaamheden één of meerdere jaren opschorten en deze ter hand nemen zodra de spaarkous weer wat voller is. Zie het in de context waarin wij strijden onze idealen te verwezenlijken waardoor wij zelden geheel gedesillusioneerd raken bij tegenslagen en nooit helemaal zonder hoop leven.

We hopen op een goede respons van onze leden en de gehele Stompwijkse bevolking.

                                 Namens het hoofdbestuur van “Stompwijk ‘92”,               Hans Vreeswijk, Secretaris