Unanieme steun van politieke partijen voor ons Kulturhus!

Unanieme steun van politieke partijen voor ons Kulturhus !

Vorige maandag werden in de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden, een voorportaal van de Gemeenteraad, diverse voorstellen voor het Kulturhus besproken (exploitatieplan, ontwikkelstrategie en ruimtelijk kader). Het was erg plezierig om te ervaren dat er binnen de gemeenteraad een zeer groot draagvlak is voor de realisatie van ons Kulturhus. Vooral het feit dat er nu volledige nieuwbouw mogelijk is werd als positief ervaren. Er waren nog wel enkele technische vragen over de financiën, maar dit leverde geen spannende discussie op. Alle politieke partijen zijn van mening dat het van belang is voor het behoud van voorzieningen in ons dorp (peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek, jeugd – en dorpshuisvoorzieningen) om een dergelijke multifunctionele voorziening te realiseren. Op 26 maart komen de voorstellen nog formeel aan de orde in de Gemeenteraad, maar gezien de brede steun voor de voorstellen zijn het daar hamerstukken. Kortom, een opsteker voor het vervolgtraject.

Hoe nu verder? De komende periode zal worden benut voor de uitwerking van het ruimtelijk kader in een bestemmingsplan. Ook de aanbesteding van het Kulturhus zal in gang worden gezet. Dit wordt nog een spannende fase, omdat dan het daadwerkelijke ontwerp voor het Kulturhus op tafel zal komen. Zodra er een ontwerp is van het Kulturhus zal er een inloopavond worden georganiseerd, waarbij alle inwoners hun mening kunnen geven. De hoop en verwachting is dat er in 2014 daadwerkelijk gestart kan worden met de bouw.

Koos van Wissen,

Adviesraad Stompwijk