Belangrijk sponsorklaverjassen Stompwijk92

klaverjassenBelangrijk,

Vrijdag 26 april sponsorklaverjassen ten bate van de kantineverbouwing. Het gaat om klaverjassen met een losse maat.

De kantine is om 19.00uur open .

Wij beginnen om 20.00 uur, de eerste koffie is voor onze rekening.

Per persoon betaalt u € 3,00

Noteer deze datum vast in uw agenda.

Tot dan, Ton Veenhof