Vrouw Actief

Vrouw Actief

Dinsdag 14 mei verzamelen we om 19.30 uur bij Coby en Peter van Boheemen aan de Stompwijkseweg 55A. Daar krijgen we koffie/ thee met wat lekkers.

Vervolgens zal Dhr. Hellinga van Hoogheemraadschap Rijnland het een en ander vertellen over het waterschap. We betalen allemaal heel trouw de waterschapsbelasting. Maar wat is waterschap en hoe werkt het eigenlijk? Vervolgens wordt heel duidelijk uitgelegd wat “peilschalen” is. Dit gaan we ook zelf doen.

Daarna gaan we naar Café De Gouden Leeuw bij Ruud en José een afzakkertje halen en sluiten we dit seizoen af.

Als je gezellig mee wil, geef je dan voor 27 april op bij Ingrid van Doorn tel. 071 5803399.

Het bestuur