Droge voeten bij Vrouw Actief

droge voeten

Droge voeten bij Vrouw Actief

Dinsdag 14 mei was de laatste avond van dit seizoen. We startten bij Cobie en Peter van Boheemen. Pieter Hellinga van Hoogheemraadschap Rijnland vertelde wat de taken van het waterschap zijn zodat wij droge voeten houden en toch voldoende water hebben. Vervolgens vertelde hij over de waterzuiveringsinstallaties. Daarna hebben we de peilschalen bekeken. Het peil in de boezem moet nauwkeurig worden gehandhaafd. Bij te hoge boezemstand kan het water over de kades lopen en een te laag peil veroorzaakt gevaarlijke uitdroging van veenkades. Dus niet teveel water en ook niet te weinig. Het HHR van Rijnland zorgt voor juist waterpeil. Toen we dat allemaal gehoord hadden, begrepen we waarom we waterschapslasten betalen. Daarna zijn we naar Ruud en Jose gegaan. Onder genot van drankje en iets lekkers hebben we gezellig kunnen kletsen over het water en andere zaken. Het was weer een interessante en gezellige avond.

Het bestuur

PS: Het nieuwe seizoen start 10 september!