KBO te Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

KBO  nieuwsbrief juni 1

De KBO Fietstocht van 23 mei is nu vastgesteld op donderdag 13 juni. Door de weersomstandigheden is de tocht 23 mei niet doorgegaan, het bestuur vond het niet verantwoord om met een groep fietsers de weergoden te gaan trotseren. Deze vindt nu plaats donderdag 13 juni met hoop op beter weer. Dan gaan we genieten van een mooie fietstocht uitgezet door Piet Beekman, ik heb vernomen dat het weer een route is met een koffie pauze (rekening KBO) een lunchpauze (eigen rekening) en een theepauze. We verzamelen om 09.00 uur op het kerkplein, er zijn veiligheidshesjes aanwezig, gebruik deze het is voor uw eigen veiligheid. Deelname aan deze tocht is voor eigen risico. Het bestuur wenst iedereen een veilige en gezellige tocht toe.

Uitgaansdag donderdag 20 juni

U kan zich nog steeds opgeven voor deze prachtig reis met veel hoogtepunten. We geven nog even in het kort weer wat u kunt verwachten. Om 8 uur vertrekken wij van sportpark ‘Meerhorst” naar restaurant Haringvliet waar de koffie met klaar staat. Na de koffie vervolgen wij onze trip over secondaire wegen en genieten wij van het Zuid-Hollandse en Zeeuwse landschap naar Wolhaartsdijk, waar wij de lunch met ? gaan gebruiken.

Na de lunch rijden wij naar het voormalige werkeiland Neeltje Jans. Hier kunt u een boottocht maken over de Oosterschelde, tevens kunt u kennismaken met de flora en fauna in het groot zeeaquarium met alle vissen en levensvormen die hier voorkomen. Ook de maquette van de Deltawerken kunt op schaal bekijken met de wisseling van zout en zoet water getijde. Na genoten te hebben van al deze interessante dingen gaan wij op weg naar restaurant “De Oude School“ waar een heerlijk driegangen diner voor ons klaarstaat. Deze locatie hoeft geen nadere toelichting, gezien eerdere bezoeken.

Het bedrag voor deze prachtig dag bedraagt € 70,– per persoon, gezien tegen alles wat u krijgt een redelijke prijs voor zoveel genieten. Opgeven voor deze dag op de Soos of bij het bestuur van de KBO, betaling overmaken op RABO rekening 375349243 TNV. KBO Stompwijk. Bij de inschrijving geldt: opgave gaat in volgorde van binnenkomst, vol is vol.

Donaties

Het bestuur attendeert u er op dat deze maand gestart wordt met het ophalen van uw vrijwillige donatie 2013 door onze bestuursleden. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij nog steeds een compleet bestuur hebben die onze (en Uw) vereniging actief houdt met hun inzet.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage ter ondersteuning van onze activiteiten.

 

Het bestuur KBO – Stompwijk