Stompwijk schoon!

 Vrijdag 20 september en zaterdag 21 september is het burendag.

Dorpshuis doet mee onder het motto: Stompwijk schoon.  Het zou leuk zijn als we in dat weekend met elkaar Stompwijk schoonmaken en zwerfvuil te lijf gaan. Het Dorpshuis zorgt voor knijpstokken, zakken etc. Een ieder die mee wil helpen is welkom. Vrijdag van 15.15 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur. Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken in het Dorpshuis. Burendag wordt ook nu weer mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en Douwe Egberts.

U bent welkom op de vrijdagmorgen tijdens de inloop om u aan te melden en ideeën aan te dragen.  

Namens de vrijwilligers van het Dorpshuis,

Jetty Noordzij 071-5802634