oud papier en karton

Men zegt vaak niemand is onmisbaar,

Maar er zijn uitzonderingen,

zoals Nico de Heij

Niet meer aanwezig, maar ook niet vergeten. 

 

   

  

 

 

Zoals u weet was Nico ook diegene die voor Stompwijk ’92 veel geld verdiende. Dit deed hij door 2 tot soms wel 3 keer per week bij de Coop het door de directie beschikbaar gestelde oude papier en karton op te halen.

Er is zelfs een aparte kar voor hem gemaakt en Nico kreeg zijn eigen rijbewijs, waar hij zeer trots op was. De kar, die werd bij de Coop neergezet en als de kar vol was, kwam Nico in actie en reed de kar naar het parkeerterrein, waar de oud papier containers staan. Hij deed dit met veel plezier door weer en wind en vond het fijn dat hij een taak had. 

Maar aangezien dit verhaal nu allemaal geschiedenis is, heeft Stompwijk ’92 toch wel een probleem. De inmiddels nieuwe directie van de Coop is wederom bereid het papier en karton aan Stompwijk ’92 af te staan, dat is dus het probleem niet. Het probleem bestaat hieruit, dat er na weken zoeken niemand zich bereid heeft verklaard deze taak op zich te nemen. Het zou toch mooi zijn als dit voortgezet kon worden.  

Hierbij doe ik een oproep binnen Stompwijk om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. Het gaat hier echt om veel geld. Ik wil u vragen, denk mee, help mee, en laat wat van u horen.  

Voor meer informatie kunt u mij bellen of mailen,

 Ton Veenhof

071 580 98 14    

tonveenhof21@gmail.com