KBO

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Nieuwsbrief oktober no.1

RABO – Sponsor fietstocht 

De RABO – sponsor fietstocht is een groot succes geworden, we hebben voor de vereniging het mooie bedrag van € 150,— bij elkaar gefietst. Prachtig, wat een inzet voor de KBO.

Allen deelnemers hartelijk bedankt namens het bestuur.

Klaverjassen en Rummicub spelen

Donderdag 26 september was KBO–Zoeterwoude weer op bezoek in het Dorpshuis om een spelletje klaverjassen en rummicub te spelen.

De opkomst was groot en natuurlijk, er werd sportief gespeeld.

 

De uitslagen van het klaverjassen zijn als volgt:

1e  Sjaan v. Rijn                               5590 pnt                                   2e Gijs v. Rooyen                       5564 pnt

3e Cor Wensveen                              5531                                        4e Manus Laurey                        5531  

5e Janus Droogh                               5379                                        6e Toos de Bruin                        5328

7e Aad v.d. Ham                               5216                                        8e Riet Lelieveld                        5116

9e Alie v.d. Poel                                4962                                        10e Cees Overdevest                 4943

11e Jan v. Rijn                                  4917                                        12e Riet Olijhoek                       4908

13e Sjaak v. Rijn                               4839                                        14e Ria v. Dijk gemidd.              4639

Poedelprijs Gerard v.d. Bosch met 3686 punten.

Volgende ontmoeting 24 oktober in Wijde Zorg, Emmaus.

Rummicub spelen

1e Rita v.d. Meer               24 pnt                                   2e  Nel Hoogervorst                          30 pnt

3e Corrie Hagen                46                                            gemidd Tiny Ammerlaan 

Poedelprijs Mevr. Hoogenboom met 177 punten.

Ontmoetingsdag voor alle leden van de KBO.

15 Oktober zijn alle leden welkom in het Dorpshuis voor een gezellige s. Wij starten de dag met een gebedsviering in de H. Laurentius om 10.00 uur, daarna vertoeven we de gehele dag in het Dorpshuis.

Hier staat de koffie klaar met gebak, na het borreluurtje, omstreeks 12.30 uur wordt er een heerlijke lunch geserveerd met div. koffie, thee, melk enz.

Na de lunch hebben wij een leuk optreden van ?????????????, dit is een verrassing. Tussen de bedrijven door kunt u weer de traditionele bollen kopen voor St. Amigos. Na de koffie of thee sluiten wij deze leuke dag af.

De kosten bedragen € 25,— p.p. te betalen via RABO rekening 375349243 t.n.v. KBO – Stompwijk.

Busvervoer naar Leidsenhage

Dit vervoer is beschikbaar voor alle dorpsgenoten in Stompwijk.

Zorg dat u zich op tijd opgeeft om teleurstelling te voorkomen.

Opgave en informatie  bij Coby v.d. Geest 071-5801561.

Met vriendelijke groet, het bestuur van KBO – Stompwijk