Katholieke Bond voor Ouderen Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Nieuwsbrief februari no. 2

 

Beste  KBO – leden,

Kaarten en Rummicub spelen

Donderdag 6 maart komen onze KBO leden uit Zoeterwoude weer op bezoek in het Dorpshuis om een spelletje klaverjassen en rummikub te spelen. De zaal is om 13.30 uur open, opgeven bij de heer Aad v. d. Ham, de kosten bedragen € 2,—.  Er wordt gespeeld om leuke prijsjes, maar de gezelligheid staat voorop.

Bedevaart naar O.L Vrouwe van Den Bosch

Dinsdag 13 mei gaat de KBO weer deelnemen aan deze jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. Bij voldoende deelnemers komt de bus weer naar Stompwijk.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.15 uur aankomst in het restaurant v.d. Valk in Vught voor koffie met een Bosse Bol

12.00 uur plechtige Eucharistieviering in de St. Jan

13.30 uur vrij de stad in voor de lunch (eigen rekening)

15.30 uur plechtig lof  in de St. Jan

16.30 uur vertrek naar het v.d. Valk restaurant te Vught voor het diner

18.15 uur vertrek naar huis.

De kosten voor deze dag bedragen  € 45,= per persoon

Opgave voor deze dag voor 14 april op telefoonnummer 0715804342 of  op de soos bij Antoon v. Santen, vanaf 15 maart over te maken op rekening NL 04 RABO 0375349243 t.n.v. KBO – Stompwijk.

50 jaar KBO Stompwijk

Zondag 25 mei bestaat onze afdeling KBO – Stompwijk 50 jaar.

Het bestuur heeft besloten dat wij deze heugelijke dag niet ongemerkt voorbij kunnen laten gaan. Met behulp van een aantal sponsors is het mogelijk om van deze dag een bijzondere dag te maken. De leden krijgen een persoonlijke uitnodiging met bijlage uitgereikt. Door de verwachte belangstelling voor ons programma op deze dag, hebben wij een locatie buiten ons dorp moeten zoeken. De uitnodigingen met bijlage worden persoonlijk aan u overhandigd.

Een week later komen bestuursleden de bijlage met uw eigen bijdrage voor dit feest weer bij u ophalen. Geeft u op de bijlage uw eventuele dieet wensen aan. Over het verloop op de dag zelf wordt u nog uitgebreid geïnformeerd.

Jaarvergadering 25 maart

Met de jaarvergadering in het zicht hebben een tweetal bestuursleden aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Het bestuur vraagt kandidaten voor het voorzitterschap en het penningmeesterschap.

Wie wil er in deze actieve vereniging zich beschikbaar stellen voor bovengenoemde functies?  Kandidaten m/v kunnen zich aanmelden bij Antoon v. Santen, 0715804342. Of bij een van de bestuursleden van deze club.

 

Sec. Antoon v. Santen