Spannende tijden voor Maerten v.d. Veldeschool

Spannende tijden voor Maerten van den Veldeschool

In februari  heeft er een inspectie plaatsgevonden op de zolder van de Maerten van den Veldeschool. Dit hield verband met de controle op het wel of niet aanwezig zijn van asbesthoudend materiaal. Deze controle was noodzakelijk omdat, zoals reeds bekend is, volgend kalenderjaar de school gesloopt gaat worden i.v.m. geplande nieuwbouw.

Tijdens deze controle zijn op de zolder van de school een nest, nestmateriaal en diverse uitwerpselen gevonden. De controleurs hebben deze vondst gemeld bij het Ministerie van Landbouw, afdeling Flora- en Faunabeheer. In opdracht van deze dienst van het Ministerie heeft er op donderdag 27 maart een vervolgcontrole, een zgn. Flora- en Faunaonderzoek, op de zolder van school plaatsgevonden. Het nestmateriaal en de uitwerpselen blijken te zijn van een zeldzame vleermuissoort.

Alle voorbereidende werkzaamheden op zolder zijn direct stil komen te liggen.  Besloten is om het nest (inclusief de vleermuizen) door deskundigen te laten verplaatsen. Om dit goed te laten verlopen en de vleermuizen te beschermen zal vooraf het in- en uitvlieggat van de vleermuizen afgeschermd worden met een speciale vangkooi. Dit vlieggat bevindt zich halverwege de schoorsteen.

Deskundigen zullen m.b.v. een hoogwerker vandaag (dinsdag) rond 16.00 uur deze werkzaamheden gaan verrichten.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit er spectaculair uit zal zien en dat dit een reden is om te komen kijken. Dit is natuurlijk mogelijk, maar u zult begrijpen dat, i.v.m. de veiligheid, een groot deel van het schoolplein afgezet zal zijn. Ook zal het manoeuvreren van de hoogwerker kunnen zorgen voor enige overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Directie Maerten van den Veldeschool