KBO Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Wie wordt onze nieuwe voorzitter?????

 

Zondag 25 mei vierde KBO Stompwijk zijn 50 jarige jubileum en uit de vele reacties is dat een zeer geslaagd feest geworden.

Maar dit was ook het moment dat onze voorzitter Sjaak Kappetein na 12 jaar zijn functie als voorzitter neerlegde. Dus zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter, wie gaat deze uitdaging aan?

Met zo’n 215 leden moet er toch een man of vrouw  zijn die de voorzittershamer over wil nemen. Ook niet leden zijn welkom.

Wie sluit zich aan bij het overige team. Met vele handen is het licht werken.

 

Tel 06 2065 1862, namens het bestuur, Jan Duyvestijn

Uitgaansdag donderdag 19 juni

 

Rectificatie RABO – Iban banknummer voor deelnemers aan activiteiten!

Voor het overmaken van de deelnamekosten nu het goede banknummer van RABO – Rijnstreek.

De kosten voor de uitgaansdag  bedragen € 70-, deze kunt u over maken op Rabobank Iban  nr. NL04RABO0375349243 ten name van KBO – Stompwijk, onder vermelding van uitgaansdag.

(voor uitgebreide informatie zie Dorpsketting van vorige week)

Als u zich wilt opgeven voor deze prachtige dag, aanmelden op de Soos , bellen met Theo Hooijmans via telefoon 071- 5892008,  of  bij Jan Duyvestijn 071- 5804224

 

Het bestuur wenst u een fijne dag toe, vriendelijke groet van het bestuur