Agenda 2 september 2014

Locatie: Dorpshuis te Stompwijk

 

17.00 uur                       inloopbijeenkomst variantenstudie.

19.30 uur OpenRaad:      presentatie variantenstudie door Goudappel Coffeng   (benedenzaal)

   Jongerenwerk in Stompwijk en andere onderwerpen    (bovenzaal).

20.00 uur AdviesRaad: Opening en insprekers (graag bij aanvang aanmelden bij Ank)

Geen verslag aanwezig ter vaststelling

Overleg mbt variantenstudie met aanwezigen

21.30 uur algemene rondvraag en afsluiting.

 

Iedereen kan zijn inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over dit belangrijke onderwerp. Een verbetering van de huidige infrastructuur gaat alle Stompwijkers tenslotte aan.

 

Namens Adviesraad Stompwijk

Ank van der Poel (secretaris)