KBO

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Nieuwsbrief september 2014 no. 1

Boottocht met de groene Hartcruises 4 september

Vanaf 08.30 uur gaan wij inschepen aan de Zijldijk, waarna wij om 9.00 vertrekken, omstreeks 17.30 zijn wij weer terug in Leiderdorp. U dient de aanwijzingen van Hans de schipper op te volgen. Na terugkeer van het bezoek aan Gouda wordt er op terugweg de traditionele loterij gehouden waarbij u leuke prijzen kan winnen. Voor de mensen die nog niet betaald hebben, breng 2 september, de eerste soosmiddag, geld mee voor deze boottocht, zodat we de betalingen kunnen afsluiten.

Klaverjassen en rummicub spelen donderdag 25 september

Deze middag gaan wij weer in het Dorpshuis klaverjassen en Rummicub spelen met de KBO–leden van Zoeterwoude. We starten om 14.00 uur, de kosten bedragen € 2,— per persoon. Alle leden van de KBO–Stompwijk kunnen zich hier voor opgeven bij het bestuur of op de soos bij Antoon van Santen.

Ontmoetingsdag dinsdag 14 oktober

Deze dag is de start van het nieuwe KBO-jaar, het is een dag van kennismaking en elkaar ontmoeten in het Dorpshuis voor leden en toekomstige leden. Wij beginnen zoals gebruikelijk om 10.00 uur met een gebedsviering in de kerk. Hier gedenken wij onze leden van wie wij het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. In het Dorpshuis zetten wij deze dag voort met koffie met gebak, uitgebreid verslag volgt. ‘s Middags hebben wij een leuke verassing voor de deelnemers aan deze dag. Houd deze dag alvast vrij in uw agenda, deze dag mag u niet missen.

Rabosponsor fietstocht

Zondag 21 september kunt u weer verschillende afstanden fietsen om de kas van de KBO te ondersteunen. Wij hopen dat no. 5 uw favoriete club wordt/is waar u voor gaat fietsen. Van harte bij uw aanbevolen.

Het bestuur van KBO–Stompwijk wenst u mooi weer en een fijne dag toe.

Namens het bestuur ,

Secretaris Antoon van Santen