Katholieke Bond voor Ouderen te Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk

Nieuwsbrief september no. 2

Rabosponsor fietstocht zondag 21 september.

Zondag 21 september kunt u weer 20 – 40 – 60 km fietsen om de kas van de KBO te ondersteunen. Per deelnemer wordt door de RABO bank een bedrag geschonken voor de deelnemende vereniging of club, de Katholieke Bond van Ouderen neemt deel met no. 5 van deze fiets happening. Als dit uw favoriete club wordt/is waar u voor gaat fietsen, steunt u onze wekelijkse activiteiten in het Dorpshuis. Van harte bij u aanbevolen.

Klaverjassen en rummicub spelen donderdag 25 september

Deze middag gaan wij weer in het Dorpshuis klaverjassen en rummicub spelen met de KBO – leden van Zoeterwoude.

We starten om 14.00 uur, de kosten bedragen € 2,— per persoon

Alle leden van de KBO – Stompwijk kunnen zich hier voor opgeven bij het bestuur of op Soos bij Antoon van Santen.

Het bestuur komt weer bij u aan de deur!

De bestuursleden van de Katholieke Bond van Ouderen komen de komende maand weer bij u aan de deur om een bijdrage te vragen om onze activiteiten te ondersteunen.

Deze donatie wordt besteed aan de leden, om zieken te bezoeken, jubilarissen te verrassen, het sinterklaasfeest te vieren, attributen voor de ouderen gymnastiek te betalen enz. Kortom de bijdrage wordt niet gebruikt om feestjes en andere leuke dingen mee te doen, deze betalen de deelnemers zelf.

Wij hopen dat u ons blijft ondersteunen, zodat wij de activiteiten op dit niveau  kunnen blijven organiseren. De bestuursleden kunnen zich legitimeren, als u het niet vertrouwt vraag er dan om.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

50 + beurs in de Jaarbeurs te Utrecht.

De beurs voor actieve senioren vol informatie en gezelligheid

Voor mensen die deze beurs gaan bezoeken, de unie KBO is ook aanwezig.

 

Goedkope Energie voor KBO- leden 

Beste KBO – Leden vul de bon uit de Nestor (blz. 32) in en laat u verrassen, alle gegevens voor dit formulier vindt u op uw jaaroverzicht van uw energie leverancier. Let wel het invullen van deze offerte is geheel vrijblijvend.

 

Het  bestuur van KBO – Stompwijk wenst u veel fietsplezier.

Namens het KBO bestuur, Secretaris Antoon van Santen