Ontmoetingsdag 2014

Ontmoetingsdag 2014

De dag begon met een gebedsviering in de kerk. Deze viering werd door iedereen als een fijne viering ervaren. De viering werd geleid door Marianne Turk.

In het Dorpshuis stond de koffie met gebak al klaar. De dames van het Dorpshuis hadden hier prima voor gezorgd. Door Antoon werd een beamer aangesloten op zijn laptop, zodat wij tijdens het koffie-uurtje de foto’s nogmaals konden bekijken van het 50 jarig jubileum en foto’s van boottocht.

Na het welkomst woord door Antoon van Santen kreeg Theo Duyvestijn het woord. Hij had zoals ook vorig weer voor bloembollen gezorgd. En hij riep de mensen dan ook op om met gulle hand lootjes te kopen voor het goede doel. Amigos, waar Theo en groot pleiter voor is. De verkoop verliep dan ook uitstekend, waarna direct de verloting plaats vond. Tijdens de verkoop zorgden de dames voor een drankje en nootjes.

Vervolgens kregen wij de lunch met een geweldige (groot en lekker) kroket. Een ieder deed zich tegoed aan deze heerlijke lunch.

Toen werd het tijd voor onze middagverrassing: Op Hoop van Zegen. Een zanggroep die in Stompwijk repeteert. Zij zorgden voor veel meezing plezier. Het waren allemaal oude en bekende liedjes en de mensen deden hier graag aan mee. Al met al een groot succes.

Na het optreden, we zaten nog aan een drankje, nam opa Bos het woord om zoals gebruikelijk het laatste woord te hebben. Heel knap voor een 96-jarige om nog zo goed uit je woorden te kunnen komen.

Wij kunnen terugzien op een geslaagde dag.

Nel van der Zwan

Namens het  bestuur van het KBO