Geachte schaatsliefhebbers,

De jaarvergadering van IJsclub Nut en Vermaak zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 25 november 2014 om 20.30 uur in café De Gouden Leeuw aan de Doctor van Noortstraat 76 te Stompwijk. 

Het bestuur nodigt een ieder uit die de club een warm hart toedraagt.  

Op deze avond zijn Margret Vurens en Marjo van Veen aftredend en stellen zich niet herkiesbaar als bestuursleden. Het bestuur draagt Femke Wijsman en Jolanda de Winter aan om plaats te nemen binnen het bestuur. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij het bestuur aangemeld worden. Deze aanmelding dient vergezeld te zijn van een lijst met ten minste tien handtekeningen van leden. 

In deze vergadering wordt er teruggekeken op de gebeurtenissen van ´t (vorig) seizoen 2013/2014 en uiteraard kijken we naar het huidig seizoen 2014/2015. 

De agenda is te zien op onze website www.ijsclubstompwijk.nl. Tot dinsdag 25 november! 

Namens het bestuur, 

Erwin van Es,

secretaris ijsclub “Nut en Vermaak”