Old Princes in Harmony oftewel de Gaanders Oud Prinsen

old princes

Al onze Gaanders Prinsen, die ooit een seizoen de scepter in Gaandrié gezwaaid hebben, zijn zoals bekend, verenigd in een koor, ‘The old Princes in Harmony”. Alleen tijdens het carnavalsseizoen komen zij bijeen en treden ong. 12x op. Dit seizoen staan zij onder begeleiding van Arie Paardekoper en Bram Soentjens, de nieuwe moderne, jonge dirigent. Zij hebben samen een aantal doeltreffende aanpassingen verricht, die hun vruchten afgeworpen hebben.

Hoogtepunt zijn hun optredens op de zondag, tijdens de carnavalsmis in de H. Laurentiuskerk om 11 uur, in de middag een live optreden in  Het Blesse Paard rond 17.00 uur. Tevens is er tijdens de mis weer het solo optreden, zoals vorig jaar, van het Hallelulah lied. U bent allen van harte welkom tijdens de mis of het concert. Entrée gratis.